• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Ogłoszenie

2014-10-23 17:09

dodano przez: Dominika

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

w sprawie usuwania pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec

 Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w ramach prowadzonego w 2014r. zadania p.n. „Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta    i Gminy Połaniec” – zrealizowano 47 wniosków złożonych przez osoby fizyczne. Zadanie obejmowało usunięcie, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy  odpadów zawierających azbest w ilości 9900,4m2  z terenu Miasta i Gminy PołaniecCałkowity koszt zadania określono na kwotę: 43.799,95zł brutto. Koszt zadania pokryto z dotacji: WFOŚiGW w Kielcach – w wysokości 15.329,98zł. NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 21.899,97zł, z budżetu Powiatu Staszowskiego w wysokości 6.570,00 zł, środki własne 0,00 zł.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.