• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WSPÓLNE ZADANIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Z POWIATEM – REMONT CHODNIKA NA ODCINKU ZRĘBIN – POŁANIEC NA ETAPIE REALIZACJI

dodano przez: Dominika

Trwa zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (na odcinku Zrębin – Połaniec).  Umowa na wykonanie zadania została podpisana 14 lipca roku bieżącego pomiędzy Jackiem Tarnowskim – Burmistrzem Miasta  i Gminy Połaniec w imieniu Miasta i Gminy Połaniec a Michałem Skotnickim – Starostą i Tomaszem Fąfarą – Wicestarostą w imieniu Powiatu Staszowskiego. Szacunkowa wartość na całościowe zadanie to 200 000, 00 zł w tym Miasto i Gmina Połaniec partycypuje w kosztach realizacji zadania w kwocie 100 000, 00 zł, co stanowi 50 % wartości.

Roboty polegają na remoncie chodnika na łącznej długości 2081mb, wymianie obrzeży, wymianie uszkodzonych krawężników, ręcznym rozebraniu chodnika, a następnie ułożeniu na podsypce cementowo - piaskowej, a także oczyszczeniu istniejących rowów. 

19 październik 2015 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Justyna

INFORMUJEMY, IŻ ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJĘĆ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC PRZEZ ADWOKATA

BEZPŁATNE PORADY DLA MIESZKAŃCÓW  z wtorku 20.10.2015 r.  zostają wyjątkowo przesunięte na środę 21.10.2015 r.
OD GODZ. 13:00 – 16:00
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY POŁANIEC, pok. 201 A 

19 październik 2015 Czytaj więcej

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW - INNOWATORÓW

dodano przez: Dominika

Pasmo ogromnych sukcesów naszych innowatorów trwa nieprzerwanie od kilku lat. Znamy już listę osób, które wezmą udział w edycji specjalnej Konkursu Naukowego E(x)pory 2 grudnia w warszawskim Centrum Nowych Technologii. Wsród 30 prac z całej Polski, znalazły się 2 prace naszych uczniów i absolwentów. Wielu z uczestników specjalnej edycji E(x)poory to studenci polskich i zagranicznych uczelni. Połaniec będzie repzezentowany przez największą liczbę osób (4 uczestników): Joachim Jakubas, Marcin Markowski, Grzegorz Koper, Jakub Zyngier. Promotorami prac są Beata i Mariusz Zyngier. Zapraszamy na nasze stoisko w trakcie  „Spotkania z innowacjami” przygotowanego  dla wycieczek szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

19 październik 2015 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano przez: Dominika

19 październik 2015 Czytaj więcej

TRWA PRZEBUDOWA DROGI NA UL. ZRĘBIŃSKIEJ

dodano przez: Dominika

To kolejny odcinek drogowy jaki został w tym roku poddany remontowi. Przebudowa dotyczy drogi koło domków socjalnych. Zakres prac wykonywanych objął roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie pod chodnik, wykonanie wzmocnienia nawierzchni z betonu asfaltowego (po sfrezowaniu) oraz roboty brukarskie – wykonanie nowego chodnika obustronnego i przełożenie lewostronnego. Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogowe, zjazdy do posesji, odwodnienie, remont i regulacja urządzeń istniejącej sieci. Już dziś droga w niczym nie przypomina tej, która tu była do niedawna. Jest już nowa nawierzchnia asfaltowa. Trwają dalsze prace.  Zadanie realizowane w ramach tzw. „Schetynówek”.

16 październik 2015 Czytaj więcej

KOMPLEKSOWA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCYJNYM – OBSZAR C

dodano przez: Dominika

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec – Obszar C to przedmiotowe zadanie w ramach podpisanej umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec  w dniu 14.10. 2015 pomiędzy stronami. Wykonawcą będzie firma  „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie. 

16 październik 2015 Czytaj więcej

XXXII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

dodano przez: Grzegorz

W dniach 10-11 października w Maciejowicach odbyło się XXXII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie zorganizowane przez Polską Fundację Kościuszkowską w Warszawie. W uroczystościach wzięła udział delegacja naszego stowarzyszenia wraz z młodzieżą z połanieckich szkół. Wyjazd był częścią projektu "Kościuszko wiecznie żywy" z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Uczestnicy projektu przedstawili inscenizację „Insurekcji Kościuszkowskiej” na maciejowickim rynku skąd udali się na pola bitwy w miejscowości Podzamcze. Tam historię zdarzeń z 1794 roku przedstawił pochodzący z Maciejowic dr Leszek Marek Krześniak. Delegacja z Połańca wzięła również udział w sesji naukowej i odsłonięciu kamienia upamiętniającego history ków badających historię Maciejowic.
Serdeczne podziękowania za przyjęcie i gościnę składamy pani dyrektor Annie Gaździe oraz personelowi Szkoły Podstawowej w Oronnem.

16 październik 2015 Czytaj więcej

ZUPEŁNIE NOWA DROGA W KAMIEŃCU

dodano przez: Dominika

Zupełne nowa droga to wynik prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej” realizowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 2015”. Przebudowa drogi nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+724” polegała na wykonaniu zakresu: roboty ziemne – korytowanie, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie utwardzonych poboczy, remont przepustów drogowych, odwodnienie powierzchniowe w teren pasa drogowego. 

16 październik 2015 Czytaj więcej

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY POŁANIECKIEJ OŚWIATY ŚWIĘTOWALI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

dodano przez: Dominika

Dzień Edukacji Narodowej - to jedno z najważniejszych świąt polskiej oświaty. W tym dniu  świętują nauczyciele, pracownicy obsługi oraz osoby prowadzące  i nadzorujące placówki oświatowe. To okazja do złożenia wszystkim nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę, opiekę oraz skierowania słów uznania za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Rok w rok święto to jest przypomnieniem wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz szczególnego posłannictwa i roli społecznej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. Polskie święto oświaty, czyli Dzień Edukacji Narodowej (14 października) zostało ustanowione w 1972 r. jako Dzień Nauczyciela (na podstawie ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela). Od 1982 r. (na podstawie ustawy Karta Nauczyciela) obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

16 październik 2015 Czytaj więcej

W NIEDZIELĘ ..... MAGICZNA PODRÓŻ Z PANEM KSYLOFONEM - SĄ JESZCZE WEJŚCIÓWKI

dodano przez: Dominika

W najbliższą niedzielę 18 października o godz. 17.00 zapraszamy całe rodziny do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na koncert familijny "Magiczna podróż z Panem Ksylofonem". Pretekstem do wspólnej podróży przez kontynenty będzie poszukiwanie skradzionej, zaczarowanej piosenki. W poszukiwaniach "bajkowemu rodzeństwu" pomoże doktor Ksylofon i najmłodsza publiczność. Spotkanie z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach  to moc niesamowitych przygód i muzycznych wrażeń.

Na koncert familijny zapraszamy w ramach Dni Kultury Połanieckiej 2015 w rytmie KULTURA DLA CIEBIE - cykl działań kulturalnych. Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp wolny. Po odbiór wejściówek zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w godz. 8.00 - 16.00  (pokój Organizacja imprez).

  
 

 

16 październik 2015 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.