• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem” laureatem XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”!

2015-06-18 15:26

dodano przez: Grzegorz

11 czerwca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się gala finałowa XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursu wybrało 12, które nagrodzono w czterech kategoriach: rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład w poprawę jakości życia na wsi. Jednym z laureatów tego prestiżowego konkursu została funkcjonująca w Połańcu Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem”!

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. W swojej wypowiedzi podkreślił, że laureaci budują nowe miejsca pracy i wyzwalają energię która w dalszym ciągu drzemie na obszarach wiejskich. Wskazano na ogromną rolę liderów społeczności wiejskiej i Lokalnych Grup Działania w promowaniu inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali listy gratulacyjne i albumy od Prezydenta oraz dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bernard Mucha, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Przedstawiciele samorządów lokalnych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczyli także laureatom ze swoich regionów odznaczenia i pamiątkowe dyplomy.

Gratulacje i wyróżnienia w imieniu spółdzielni socjalnej odebrali: Prezes Zarządu Stanisław Drzazga oraz Zastępca Prezesa ds. finansowych - Małgorzata Szymańska. Swoją obecnością na gali finałowej zaszczycili także Starosta Powiatu Staszowkiego - Michał Skotnicki oraz Skarbnik Miasta i Gminy Połaniec - Małgorzata Żugaj.

Główną ideą konkursu jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości.

Konkurs „Sposób na Sukces” organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W ramach konkursu od piętnastu lat corocznie nagradzane są najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.


Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem” powstała z inicjatywy samorządu Miasta i Gminy Połaniec oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Integracja” z siedzibą w Połańcu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem” uzyskała wsparcie finansowe w wysokości ponad 200.000 zł ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie spółdzielni socjalnej i jej rozwój, stanowiące 100% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Działalność gospodarcza spółdzielni obejmuje szerokie spectrum usług oferowanych na lokalnym rynku zarówno dla osób prywatnych jak i firm działających na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz Powiatu Staszowskiego.

Na rzecz zleceniodawcy Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem”  świadczy usługi z następujących gałęzi gospodarki:

  • prace porządkowo-gospodarcze,
  • rekultywacja, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych,
  • prace remontowo-budowlane,
  • roboty drogowe.

Powołanie spółdzielni socjalnej pozwoliło utworzyć 8 nowych miejsc pracy. Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej znalazły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które uzyskały tym samym szansę na pełne włączenie do życia społecznego. Jednostka jest organizowana w ten sposób, by udzielane wsparcie prowadziło do powrotu osób wykluczonych społecznie do pełnej aktywności społecznej i zawodowej.

Wszystkie osoby zatrudnione objęte zostały doradztwem zawodowym oraz uczestniczyły w cyklu szkoleń dotyczących zagadnień związanych z przedsiębiorczością, aktywizacją zawodową oraz umiejętnościami miękkimi przydatnymi w miejscu pracy, co pozwoliło znacząco podnieść ich kwalifikacje zawodowe.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.