• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC - ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA ETAPIE REALIZACJI

2017-10-12 08:01

dodano przez: Grzegorz

6 października 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w obecności Komendanta Miejsko – Gminnego OSP – Mieczysława Ścisłowskiego, Prezesa OSP w Połańcu – Krzysztofa Marczewskiego oraz Prezesa OSP w Ruszczy – Piotra Janiszewskiego podpisano umowę na wykonanie zadania polegającego na zakupie i dostawie sprzętu ratowniczo – gaśniczego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec”.

Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu ratowniczo – gaśniczego zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: najaśnica LED 1 szt., sygnalizator bezruchu 4 szt., radiostacja nasobna 1 szt., prądownica turbo 2 szt., motopompa szlamowa 1 szt., zestaw do wyważania drzwi 1 kpl., zestaw do stabilizacji 1 kpl., zestaw do ratownictwa drogowego 1 kpl., zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych 2 kpl.

Zadanie zostanie wykonane przez przedsiębiorstwo „SUPRON1” spółka jawna, z siedzibą w Olkuszu do dnia 22.10.2017 roku za kwotę 47 760,90 złotych brutto.

Projekt pn. „Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec” realizowany w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. przewiduje zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dodatkowego sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu usprawnienia akcji ratowniczych. Wartość projektu ogółem to 952 921,59 zł, w tym wysokość dofinansowania 714 691,19 zł (75%), wkład własny 238 230,40 zł (25%). Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na sferę społeczno-gospodarczą Miasta i Gminy Połaniec. W ramach projektu możliwym będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz osób biorących udział w akcjach ratowniczych. Zakup specjalistycznego sprzętu pozwoli na jeszcze skuteczniejsze działania ratunkowe, a w przypadku wystąpienia zagrożenia na szybkie i efektywne usunięcie jego skutków. Możliwym będzie sprawne i szybkie prowadzenie akcji ratowniczych, które przyczynią się do jak najmniejszego uszczerbku walorów przyrodniczych Miasta i Gminy Połaniec, m.in. podczas pożarów, podtopień czy wichur.

Powrót do poprzedniej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych