• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OGRÓD BOTANICZNY W POŁAŃCU NA ETAPIE PRZYGOTOWAŃ PROJEKTU

2018-01-16 13:44

dodano przez: Dominika

28. 12. 2017 roku została zawarta umowa z firmą ARCHITEKT 24 Magdalena Jabłońska na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Połaniec”. Wykonawca zobowiązał się do uzyskania materiałów do projektowania z opracowaniem map do celów projektowych, wykonania projektów budowlano – wykonawczych, uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.  Opracowany dokument ma uwzględniać trzy podstawy fundamentowe pod obiekty usytuowane na terenie Szkoły Podstawowej w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1, w tym:

1. Zaprojektowanie podstawy fundamentowej do ustawienia ogrodu botanicznego wraz zaprojektowaniem przedmiotowego ogrodu botanicznego jako budowli o konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej pokrytej szkłem bezpiecznym w kształcie ostrosłupa prawidłowego.

2. Zaprojektowanie podstawy fundamentowej pod trackera fotowoltaicznego wraz z jego doborem, który jest integralna częścią obiektu botanicznego. Tracker fotowoltaiczny powinien posiadać konstrukcję kratownicy w dwóch osiach obrotu osadzona na stojaku i przymocowana do podstawy fundamentowej.

3. Zaprojektowanie podstawy fundamentowej do usytuowania na niej maszyny energetycznej z przeznaczeniem do celów dydaktycznych i promocyjnych.

4.Zaprojektowanie ogrodzenia systemowego dla w/w obiektów oświatowych celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań technicznych należy do obowiązków projektanta.

Łączne wynagrodzenie wyniesie 39 360, 00 złotych brutto. Termin realizacji zadania upływa z dniem 16 kwietnia 2018 roku.

16 sierpnia 2017 roku zawarta została pre- umowa pomiędzy województwem świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Połaniec reprezentowaną przez burmistrza – Jacka Tarnowskiego dla projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec” złożonego do Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” do działania 7.4 „rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Szacunkowa całkowita  wartość projektu wynosi: 2 712 407,00 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2 668 310, 45 zł.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.