• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – WŁAŚNIE OGŁOSZONO PRZETARG NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMIN POŁANIEC, OLEŚNICA, ŁUBNICE

2018-06-13 14:48

dodano przez: D.R

Dbanie o czyste środowisko na stałe wpisane jest w plany działania samorządu Miasta i Gminy Połaniec. W swych działaniach gmina nie zapomina również o mieszkańcach, dbając o to by umożliwiać im korzystanie z jak najnowszych i korzystnych rozwiązań. Z taką myślą właśnie realizowany jest projekt pod nazwą „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic”, gdzie liderem ustanowiono właśnie Gminę Połaniec. Projekt ten to połączenie oszczędności, zdrowego powietrza, a przede wszystkim niewyczerpanej energii dla mieszkańców. Projekt zakłada wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii do celów bytowych.

Zakres działań przewidzianych w projekcie umożliwia ograniczenie korzystania z konwencjonalnych źródeł energii oraz ogrzewania. Możliwość udziału w projekcie miała każda osoba. Przedmiotem opisywanej inicjatywy jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych w ilości 236 sztuk, oraz instalacji fotowoltaicznych w ilości 189 sztuk. Do produkcji energii elektrycznej. Realizacja projektu przewiduje niewymierne korzyści w postaci przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła oraz umożliwienia wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego. W wyniku realizacji projektu powstaną instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 0,71 Mwe (712,32 kWe) oraz instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,89 Mwt (898,130 kWt). Daje to 641,09 Mwhe produkcji energii elektrycznej oraz 439,03 Mwht produkcji energii cieplnej.

Podział wygląda następująco:

Gmina Połaniec:

- 109 inst. fotowoltaicznych

- 69 inst. kolektorów słonecznych

 

Gmina Oleśnica:

- 36 inst. fotowoltaicznych

- 85 inst. kolektorów słonecznych

 

Gmina Łubnice:

- 44 inst. fotowoltaiczne

- 82 inst. kolektorów słonecznych

W związku z tym 13.06.2018 r. ogłoszono przetarg na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice. Zainteresowani oferty składać mogą do 23.07.2018 r.Całkowita wartość projektu wynosi 5 609.203,47 zł brutto,natomiast współfinansowanie UE to kwota 2 995 283,40 zł brutto.

 

Powrót do poprzedniej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych