• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Zakończono realizację rocznego projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2018-08-23 15:28
Dodano przez: A.K.
W dniu 22.08.2018 roku na sali widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W konferencji udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Żugaj, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Lolo, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Szczepanik, Dyrektor CKiSz w Połańcu Pani Joanna Juszczyńska, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych MiG Połaniec, Dyrektorzy Placówek Oświatowo – Wychowawczych MiG Połaniec, Przedsiębiorcy oraz Radni i Sołtysi.
Podczas konferencji została pokazana prezentacja multimedialna, która zawierała fotorelację z przebiegu stażu, a w przemówieniach padły słowa podziękowania za współpracę podczas realizacji projektu. Całą konferencję uświetnił występ muzyczny młodzieży z CKiSz w Połańcu pod kierunkiem Pani Marzeny Drożdżowskiej, a na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek. Ogółem w projekcie wzięło udział 146 osób, z czego aż 116 podjęło pracę po jego zakończeniu, a sytuacja 24 osób jest w trakcie monitorowania.  Nabycie doświadczenia zawodowego i podniesienie kwalifikacji, to tylko nieliczne korzyści jakie płynęły z udziału w projekcie. Inicjatywa ta pozwoliła uczestnikom otworzyć się na nowe szanse i możliwości.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 688 408,55 zł z tego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to aż: 3 978 008,55 zł, natomiast wkład własny Gminy Połaniec wyniósł 710 400,00 zł.  
Gmina Połaniec w swoich priorytetowych działaniach ma na celu wspierać i pomagać swoim mieszkańcom. Samorząd regularnie dokłada wszelkich starań, aby realizowane zadania nabierały coraz to nowego wyrazu, były bardziej efektywne i skuteczne. Połaniec podjął próbę budowy swojej przyszłości na solidnych i trwałych fundamentach, przy unijnym wsparciu i własnym wysiłku. Jest przykładem na to, jak Unia Europejska, a ściślej mówiąc — fundusze płynące z jej budżetu, przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Połaniec.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.