• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

Uroczyste „wbicie łopaty” pod budowę nowego obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej

2018-10-18 15:44

Dodano przez: K.B.

Dzień 18 października był dniem szczególnym dla wyjątkowej grupy mieszkańców Gminy Połaniec. Tego dnia odbyło się uroczyste „wbicie łopaty” pod budowę nowego obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej. To chwila długo oczekiwana, zwłaszcza przez uczestników Warsztatu. Jak najlepsze warunki do pracy zagwarantują sukces udziału podopiecznych w zajęciach. Warsztat Terapii Zajęciowej to tak naprawdę drugi dom dla ich uczestników. Możliwości obecnego budynku nie pozwalają na przyjęcie kolejnych podopiecznych. Planowana przebudowa otworzy drzwi dla nowych potrzebujących ale również pozwoli wszystkim pracować w odpowiednich, komfortowych warunkach. Podczas czwartkowej uroczystości obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Powiatu Staszowskiego Michał Skotnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo, Skarbnik Gminy  Małgorzata Żugaj, radni, pracownicy i uczestnicy Warsztatu, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownicy urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Jacek Tarnowski. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę obchodzonego wydarzenia oraz podziękował wszystkim, którzy dążyli i przyczynili się do realizacji tego zadania. Kolejnym przemawiającym był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Jak zaznaczył ważnym jest by pomagać osobom potrzebującym brać udział w życiu publicznym. Takie osoby nie mogą być zapomniane i pomijane. Co więcej, powiedział również, że bardzo często stawia Gminę Połaniec jako przykład gminy, która dba o wszystkich mieszkańców, a szczególną opieką otoczyła osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Swoje zadowolenie z nadchodzącej przebudowy wyraził również Starosta staszowski. W krótkiej przemowie zaznaczył, że bardzo często jest uczestnikiem wydarzeń organizowanych w połanieckim Warsztatacie Terapii Zajęciowej i ich podopieczni w zupełności zasłużyli na miejsce przystosowane do ich potrzeb. Miłych słów nie zabrakło również m.in. od Pani Skarbik Małgorzaty Żugaj, która podkreśliła, że osoby potrzebujące i niepełnosprawne są jej szczególnie bliskie. Jednocześnie podziękowała wszystkim, którzy razem z nią starali się o realizację tego ważnego zadania. Słowa uznania i podziękowań popłynęły także od Pani Kierownik WTZ Bogumiły Pasek.
    Powierzchnia nowego budynku będzie ok. 3 razy większa od istniejącego, co sprawi, że warunki funkcjonowania zmienią się diametralnie: nowe duże pracownie, mieszkania treningowe i szereg rozwiązań, które zapewnią lepsze warunki korzystania. Obiekt posiadać będzie rozwiązania, które eliminują bariery dla osób niepełnosprawnych i poprawią jakość życia podopiecznych.
W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania następujących prac:
• wykonanie robót budowlanych
• przygotowanie terenu pod budowę
• roboty instalacyjne w budynkach
• roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
• roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu: dwuetapowy konkurs zamknięty w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego. Łączna kwota zadania wynosi: 3 971 233, 36 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 3 410 562,15 zł. Podana cena nie zawiera kosztów wyposażenia.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.