• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

Nowy Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej coraz bliżej

2019-02-11 09:07

Dodano przez: K.B

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem nadrzędnym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Prowadzone działania na chwilę obecną, ale i te zaplanowane w najbliższej przyszłości są ukierunkowane na przygotowanie podopiecznych do samodzielnego pełnienia ról społecznych, załatwiania własnych spraw, a nawet w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. Obecnie w funkcjonującym budynku WTZ w Połańcu podopiecznym brakuje przestrzeni - a zwłaszcza pomieszczeń takich jak świetlica, większych sal do terapii, pokoju relaksacyjnego dla wyciszenia emocji.
    Rozbudowa i przebudowa istniejącego już budynku, a tym samym powstanie nowych pracowni była priorytetową sprawą z uwagi na zbyt małą ilość miejsc dla uczestników, którzy codziennie biorą udział w zajęciach. Długie starania naszego Samorządu sprawiły, że remont pomieszczeń w budynku WTZ wraz z jego rozbudową polegającą na zwiększeniu powierzchni jego zabudowy stał się rzeczywistością. I tak, dzień 18 października 2018 r. był dniem szczególnym dla wyjątkowej grupy mieszkańców Gminy Połaniec. Tego dnia odbyło się uroczyste „wbicie łopaty” pod budowę nowego obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej. To chwila długo oczekiwana, zwłaszcza przez uczestników Warsztatu.
W ramach planowanych inwestycji będzie wykonany następujący zakres prac:
· rozbudowa budynku WTZ wraz z instalacjami i robotami wykończeniowymi;
· zjazd z ul. Lipowej;
· rozbiórka altany;
· demontaż istniejącego ogrodzenia;
·wykonanie nowego ogrodzenia w granicach działek, wykonanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki dla pieszych;
· rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych;
· wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych na działce - komunikacja kołowa, parkingi, plac manewrowy dla straży pożarnej i chodniki;
· wycinka poszczególnych drzew i krzewów;
· nowe nasadzenia.
Dzięki tym działaniom znacznie polepszą się warunki i komfort funkcjonowania, a co za tym idzie szansa na naukę samodzielnego życia dla podopiecznych WTZ w Połańcu. Powierzchnia nowego budynku będzie ok. 3 razy większa od istniejącego, co sprawi, że warunki funkcjonowania zmienią się diametralnie: nowe duże pracownie, mieszkania treningowe i szereg rozwiązań, które zapewnią lepsze warunki korzystania. Obiekt posiadać będzie rozwiązania, które eliminują bariery dla osób niepełnosprawnych i poprawią jakość życia podopiecznych.
Od samego początku prace nad budynkiem przebiegają bardzo sprawnie Wykonano już fundamenty, mury fundamentowe i ściany nośne parteru. Na ten moment wykonywane są ściany działowe i przygotowywane są szalunki pod strop. Ważnym jest to, że pogoda współpracuje, przez co prace mogą być wykonywane sukcesywnie.
Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 06.09.2019 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu: dwuetapowy konkurs zamknięty w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego. Łączna kwota zadania wynosi: 3 971 233, 36 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 3 410 562,15 zł. Podana cena nie zawiera kosztów wyposażenia.

 

TAK BYŁO:

 

TAK JEST

 

TAK BĘDZIE

Powrót do poprzedniej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.