• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

Nowy samochód dla OSP w Ruszczy

2019-10-09 14:00

Dodano przez: K.K.

Gmina Połaniec 4 października 2019 r. podpisała umowę na dostawę samochodu terenowego dla OSP w Ruszczy. Wykonawcą umowy jest firma Frank-Cars Sp. z o.o. z Częstochowy. Gminę Połaniec reprezentował Burmistrz Jacek Tarnowski. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy – Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego, rozpoznawczo – ratowniczego do celów operacyjnych”. Zakup wozu współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Cena brutto łącznie z 23% podatkiem VAT za przedmiot umowy wynosi: 153 400,00 zł. Gmina Połaniec dostała 10 000 zł dofinansowania co stanowi ok. 6 % całej kwoty.
    Z uwagi na położenie sołectwa w bliskim otoczeniu terenów zalewowych rzek Wschodniej, Czarnej Staszowskiej oraz Wisły – jednostka bierze udział nie tylko w akcjach przeciwpożarowych, ale także akcjach przeciwpowodziowych. Zakup tego samochodu posłuży więc poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i wpłynie znacząco na zwiększenie potencjału jednostki OSP – umożliwi jeszcze większą efektywność jej działania. Głównym celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i społecznego zaufania do służb ratowniczych, a także zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług. Zakupiony w ramach projektu lekki samochód terenowy posłuży ogółowi społeczeństwa gminy Połaniec i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego jej mieszkańców i gości (np. turystów), jak również będzie jednym z elementów wpływających na atrakcyjność gospodarczą regionu. Nowy samochód pozwoli na prowadzenie skutecznych akcji rozpoznawczych i ratowniczych w trudno dostępnym terenie oraz na istotne skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, usprawni podejmowane działania z zakresu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.