• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Gmina Połaniec ogłosiła przetarg na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec”

2019-11-05 08:19

Dodano przez: A.K. 

Gmina Połaniec w związku ze zbliżającym się okresem zimowym ogłosiła przetarg  dotyczący zamówienia pn: „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.
Głównym celem tego zadania jest dobre przygotowanie się do sezonu zimowego pod względem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w mieście i  Gminie Połaniec.
 
Zakres zamówienia obejmuje:
 
    • utrzymywanie przejezdności dróg
    • systematyczne odśnieżanie chodników i ciągów pieszych,
    • wywożenie nadmiaru śniegu z ciągów komunikacyjnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego,
    • przeciwdziałanie gołoledzi ( piasek, mieszanki piaskowo-solne),
    • utrzymanie stanu gotowości służb w ramach całodobowych dyżurów po uzgodnieniu z Zamawiającym,
    • podjęcie działań interwencyjnych maksymalnie w ciągu 30 minut od momentu zaistnienia lub zgłoszenia zdarzenia,
    • uporządkowanie dróg i kanalizacji deszczowej po akcji zimowej najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r.,
    • raport z wykonanej akcji,
    • po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem komisja dokona przeglądu stanu nowych krawężników i chodników w ciągach ulic objętych umową.
 
Termin realizacji zamówienia przewidziany jest do 30.04.2020 r.

 

Gmina Połaniec dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom związanych z utrzymaniem dróg i ciągów pieszych w okresie zimowym, dba przede wszystkim o bezpieczeństwo ich użytkowników oraz jest przygotowana na wystąpienie nieprzewidzianych i nagłych anomalii pogodowych. 
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.