• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

SPIS POWSZECHNY NA FINISZU

dodano przez: red.

Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Aby uniknąć grzywny, należy to zrobić do końca września.


 

  • Już tylko kilka tygodni dzieli nas od zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego.
  • Każdy mieszkaniec Polski ma obowiązek wziąć w nim udział. Odmowa grozi wysoką karą.

Osoby, które jeszcze nie dokonały spisu prosimy o jak najszybsze dokonanie obowiazku obywatelskiego.

Nie udzielenie informacji rachmistrzowi lub deklaracja samospisu zostaje potraktowane jako odmowa udziału w spisie, co skutkuje karą grzywny.

14 wrzesień 2021 Czytaj więcej

DNI KULTURY POŁANIECKIEJ 2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na Dni Kultury Połanieckiej 2021

13 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

ogłasza

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej
w Brzozowej gmina Połaniec, oznaczonej jako działki nr: 706/2 o powierzchni  0,7661 ha, 706/3 o powierzchni 0,6294 ha i 706/4 o powierzchni 0,9437 ha, o łącznej powierzchni 2,3392 ha, stanowiącej część obszaru inwestycyjnego 8, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.

Działki nr: 706/2 o powierzchni  0,7661 ha, 706/3 o powierzchni 0,6294 ha i 706/4 o powierzchni 0,9437 ha, o łącznej powierzchni 2,3392 ha, stanowią część obszaru inwestycyjnego 8, który został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec, ustanowionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15grudnia 2008 roku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1248 ze zm.). Powyższe działki są uregulowana w księdze wieczystej nr KI1A/00033279/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość ta nie jest obciążona żadnymi długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonym uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r., Nr 236, poz. 2348) wraz
z uchwalonymi zmianami:

§  uchwałą Nr LV/334/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku
(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r., Nr 236, poz. 2349),

§  uchwałą Nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 roku

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 84), 

§  uchwałą Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 roku

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r., poz. 2196),

§  uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r., poz. 842),

przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
z możliwością sytuowania usług, w tym budynków biurowych– symbol w planie PP17.

Zgodnie z wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady zabudowy i zagospodarowania tej nieruchomości, które określają między innymi:

§  wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 90%;

§  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%;

§  minimalna intensywność zabudowy 0,10;

§  maksymalna intensywność zabudowy 2,7;

§  parking powinien być zapewniony w granicach nieruchomości, gdzie ustala się min. 1 miejsce parkingowe na 15 zatrudnionych pracowników

§  dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych, poprzez zmianę ich lokalizacji oraz zabudowę rowów melioracyjnych, poprzez ich przykrycie i zarurowanie;

§  forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

-      wysokość budynków nie może przekraczać 30 m; dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów
i urządzeń np. masztów, instalacji itp., jeżeli wynika to z przyjętej technologii

-      dachy o kącie nachylenia połaci od 100 do 350; dopuszcza się dachy płaskie i o innym kącie  nachylenia, jeżeli wynika to z przyjętej technologii.

Pozostałe informacje wynikające z wyżej wymienionych uchwał można uzyskać na stronie internetowej: polaniec.bip.gov.pl – w zakładce „Rada Miejska”.

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg

 

10 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Zaszczep się dla siebie i innych

dodano przez: red.


10 wrzesień 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA - 3 projekcje filmowe

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do kina Impresja na filmy: ZUPA NIC, KRAINA SMOKÓW oraz MISTRZ

ZUPA NIC - polska komedia w dniach;

11 września (sobota) - godz. 19.00

12 września (niedziela) godz. 19.00

13 września (poniedziałek) godz. 19.00

09 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Jubileuszowe Wspomnienia

Dodano przez: A.K. 

24 sierpnia w Połańcu odbyło się niecodzienne wydarzenie pn. „Wspomnienia Jubileuszu 50 lecia” dla par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat, a także otrzymały medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
09 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Kolejne dobre wiadomości z terenów inwestycyjnych Gminy Połaniec

Dodano przez: A.K. 

Tym razem informacja o podpisaniu aktu notarialnego przekazującego grunt inwestycyjny na strefie „C” o powierzchni 0,7429 ha dla Firmy FHU „DAV-POL” Dawid Ryński.  Inwestor zakupił działkę i zadeklarował w akcie notarialnym wybudowanie zakładu produkcyjnego (hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym) o powierzchni użytkowej 1000 m2 i utwardzeniem terenu plus miejsca parkingowe. Zadeklarował stworzenie na tym terenie nowych miejsc pracy w wielkości min. 25 oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych wysokości 3 mln. zł. Grunt przekazany został już inwestorowi. 
 
Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców to podpisanie aktu notarialnego (warunkowego) z Firmą EKO PROJEKT Spółka  z o.o. na strefie „C” - sprzedaż działki o powierzchni 0,9994 ha, położonej w Brzozowej. Inwestor w akcie notarialnym zadeklarował wybudowanie zakładu produkcyjnego składającego się z hali produkcyjnej około 2000 m2 budynku socjalno-biurowego o powierzchni użytkowej  300 m2. Zadeklarował w akcie notarialnym stworzenie min. 20 nowych miejsc pracy, a na realizację swojego przedsięwzięcia zadeklarował poniesienie nakładów w wysokości 8 mln zł.
 
To nie koniec dobrych informacji, kolejne 2 akty notarialne w czwartek ( końcowe) z dużym inwestorem. Przypomnieć należy, że jest to bardzo duży Zakład Produkcyjny z dużymi nakładami inwestycyjnymi i bardzo duża ilość nowych miejsc pracy. 
07 wrzesień 2021 Czytaj więcej

SENIORZY DZIECIOM – zbiórka od serca dla dzieci z domów dziecka

dodano przez: red.


Skutki pandemii koronawirusa odczuwa każdy z nas. Pogorszyła się również sytuacja dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do tej pory placówki mogły liczyć na wsparcie darczyńców czy przedsiębiorców. Ośrodkom można jednak pomóc, biorąc udział w zbiórce pieniędzy i potrzebnych rzeczy. W efekcie domom dziecka brakuje wszystkiego - przede wszystkim środków do czyszczenia, kosmetyków, a także produktów pierwszej potrzeby. Obecnie przydaje się wszystko, także gry i przybory, które umilą czas dzieciom.

Stowarzyszenie  “Klub Seniora MEGAWAT” w Połańcu  rozpoczął organizację zbiórki artykułów codziennego użytku, odzieży, butów,  zabawek, sprzętu elektronicznego w postaci np. telefonów laptopów oraz pomocy finansowej. Zbiórka będzie w trybie ciągłym i na bieżąco przekazane rzeczy będą dostarczane do Domu Dziecka w Łoniowie i Pacanowie. Wychowankami placówek są dzieci i młodzież, a nawet osoby pełnoletnie.

Co możesz oddać lub podarować?

chemię gospodarczą
kosmetyki
akcesoria do sprzątania
nowe i używane ubrania, buty
słodycze
gry i zabawki
książki
artykuły papiernicze
sprzęt elektroniczny

i inne.

Potrzebne pilnie przybory szkolne

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym pospolitym ruszeniu gorących serc. Rzeczy można przekazywać do Stowarzyszenia  “Klub Seniora MEGAWAT” w Połańcu pod adresem ul. Ruszczańska 23 (w sierpniu w godzinach 18.00 – 20.00, a w kolejnych miesiącach 17.00- 19.00).

Kontakt: Pan Andrzej Styś tel. 728 830 389

Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł przekazać w w/w godzinach darów prosimy o kontakt z Urzędem  Miasta i Gminy w Połańcu w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, gdzie również będzie punkt odbioru.

Kontakt: Pani Dominika Reichert tel. 15 865 00 11


Chcemy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby dać Dzieciom trochę radości, bo na to zasługują.

07 wrzesień 2021 Czytaj więcej

WAKACJE Z CKiSz …

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Wakacje, wakacje i po wakacjach. Niestety to co dobre szybko się kończy. Przekonali się o tym uczestnicy wakacyjnych spotkań, warsztatów, zajęć i wycieczek zorganizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki oraz Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu

06 wrzesień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.