• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Gmina Połaniec przekazała 26 laptopów dla uczniów w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

2020-06-29 08:05

Dodano przez: A.K. 

W dniach 13 - 14 maja Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski, radna Rady Miejskiej w Połańcu Pani Joanna Witek oraz dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych w naszej gminie zainicjowali przekazanie laptopów dla uczniów.
Ta inicjatywa podyktowana była koniecznością wyposażenia uczniów w sprzęt komputerowy w związku z trudną sytuacją jaka istnieje i koniecznością prowadzenia zajęć poprzez platformę internetową.
O środki z dofinansowania Gmina Połaniec aplikowała do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.:”Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA”
Ilość pozyskanych środków pozwoliła na zakup 26 laptopów.
Wsparciem zostali objęci uczniowie z 3 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu - 7 laptopów, Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy - 15 laptopów, Szkoła Podstawowa w Zrębinie - 4 laptopy.
Łączny koszt zakupionego sprzętu wynosi: 68 798, 60 zł brutto.

Dzięki otrzymanym laptopom uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami będą mogli z nich korzystać według własnych potrzeb.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.