• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ

2020-05-21 15:41
Połaniec, dnia 21.05.2020r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 maja 2020 roku
(godz.  15.30)
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad./x
 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVIII, Nr XXIX, Nr XXX.
 
4. Podjęcie uchwał:
   a/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
   b/Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,
   c/Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2035”,
   d/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
   e/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
    f/Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 151/2 o powierzchni 0,0061ha, położonej w Winnicy, gmina Połaniec.
 
5.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie za rok 2019.
 
6. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu w 2019 roku.
 
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Połaniec za 2019 rok./xx
 
8. Informacje bieżące na temat:
      a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
9. Interpelacje radnych.
 
10. Dyskusja i wolne wnioski.
 
11. Zakończenie obrad.
 
/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,
 
/xx – zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz .U. z 2020 r., poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy, w tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 27 maja 2020 roku.
 
                                                                                                            
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
28.05.2020 – godz. 1330 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
 
Sesja Rady Miejskiej oraz wspólne  posiedzenie Komisji Rady zaplanowane na dzień 28 maja 2020r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.