• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC – KORZYŚCI I DUŻE OSZCZĘDNOŚCI DLA GMINY

2020-10-14 10:01

Dodano przez: A.K. 

 Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Modernizacja starych, nieefektywnych energetycznie systemów oświetleniowych jest jednym z najlepszych sposobów na obniżenie nakładów na energię elektryczną. 
 
Gmina Połaniec dążąc do nowoczesnych rozwiązań i oszczędności prowadzi dużą i wieloetapową inwestycję pn.„ Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.
 
W pierwszym etapie w 2018 roku zostało wykonane opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotację na realizację zadania „ Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec”
W skład wykonanych opracowań wchodzi:
    • inwentaryzacja
    • audyt energetyczny oświetlenia ulicznego
    • program funkcjonalno – użytkowy
    • kosztorys i przedmiar
    • studium Wykonalności inwestycji wraz z analizą finansową
    • Wdrożenie aplikacji internetowej dostępnej przez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne do zarządzania infrastrukturą oświetlenia drogowego 
    • udzielenie bezpłatnej licencji na okres 10 lat wdrożonej aplikacji internetowej
 
W drugim etapie 26 lutego 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji.
Następnie w dniu 18 września 2019 roku Gmina Połaniec podpisała umowę na otrzymane dofinansowanie. Umowa dotyczyła dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „ Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
Kolejny trzeci etap to ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji, a następnie w dniu 5 marca 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisanie umowy z wykonawcą na dostawę i montaż oświetlenia.
 
Ostatni czwarty etap polega na wykonaniu dokumentacji technicznej i uzgodnieniu jej z PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Staszów i realizacji zadania.
     
Realizacja inwestycji polega na dostawie nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 1975 sztuk wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi, obejmująca wymianę poprzez demontaż istniejących elementów i montaż nowych w ich miejsce oraz miejsca dodatkowo wyznaczone. 
W tym zadaniu została przewidziana również budowa 2 latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii solarno – wiatrowych, wymianę przewodów nieizolowanych typu AL linii NN zasilającego oświetlenie uliczne, na przewody napowietrzne izolowane o długości 62 km wraz z osprzętem, demontaż 187 sztuk słupów w złym stanie technicznym i montaż w to samo miejsce nowych słupów aluminiowych, montaż 70 sztuk nowych układów sterowania oświetleniem ulicznym oraz budowę trzech dodatkowych punktów świetlnych (latarni).
 
Łączna moc nowych opraw oświetleniowych wyniesie 97,82 kW.
 
Z analizy przeprowadzonej w „Audycie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulic, dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Połaniec” wynika,iż oszczędności możliwe do osiągnięcia kształtują się na poziomie ponad 400 000,00 złotych brutto w skali roku przy cenach energii elektrycznej za 2018 r. oraz około 528 000,00 złotych brutto przy cenach energii za 2020 r.,
 
Średnia oszczędność energii wyniesie około 700 142,96 kWh/rok, szacowana redukcja emisji CO2 wyniesie 564,32 Mg/rok.
 
W wyniku realizacji zadania nastąpi także zmniejszenie kosztów konserwacji i eksploatacji z uwagi na dłuższą żywotność nowego sytemu jak również 10 letniego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego. Oszczędność zostanie uzyskana poprzez zmniejszenie pomiędzy opłatą za konserwację jednego punktu świetlnego (8,98 zł brutto), a przyszłą szacunkową opłatą za dzierżawę i eksploatację(3,2 zł brutto+ 2 zł brutto), co generuje szacunkową oszczędność ok. 90.000,00 zł brutto rocznie.
 
Modernizacja oświetlenia nie tylko pozwoli obniżyć koszty związane z eksploatacja oświetlenia ulicznego, ale przyczyni się również w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 
W chwili obecnej prace prowadzone są w miejscowości Brzozowa, Łęg, Kraśnik oraz Zdzieci Stare i Zdzieci Nowe.
 
BRZOZOWA
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Brzozowa
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Brzozowa
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Brzozowa
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Brzozowa
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Brzozowa
 
ŁĘG
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Łęg
 
KRAŚNIK
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Kraśnik
 
ZDZIECI STARE
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
 
ZDZIECI NOWE
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.