• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nabór na panele fotowoltaiczne

2020-11-13 11:35

GMINA  POŁANIEC

Informuje, że w terminie od 16.11.2020 r. do 23.11.2020r.od godz. 8.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym. Nabór prowadzony jest z uwagi na to, że w ramach programu Gmina Połaniec dysponuje środkami umożliwiającymi dofinansowanie większej liczby urządzeń.

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:

Panele fotowoltaiczne

Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 2,24 kWp

Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi do 2500 kWh

Koszt ponoszony przez mieszkańca: 3 811,20 zł

Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3,36 kWp

Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi od 2 500 kWh do 3 500 kWh

Koszt ponoszony przez mieszkańca: 5 241,60 zł

Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4,48 kWp

Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi powyżej 3 500 kWh

Koszt ponoszony przez mieszkańca: 7 437,12 zł

Z uwagi na wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania, ilość dostępnych urządzeń jest ograniczona. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (złożonych deklaracji) i w tej kolejności przydzielane będą zestawy, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę inwestycję w tym zamówieniu publicznym. Data i godzina złożenia deklaracji będzie potwierdzona przez pracownika Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203 lub pod numerem telefonu 15 865 0178.

Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem instalacji paneli fotowoltaicznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

PLAKAT

REGULAMIN

DEKLARACJA

 

 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.