• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Wsparcie inwestycyjnych zadań dla gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

2021-02-23 10:00

Dodano przez: A.K. 

Gmina Połaniec poraz kolejny złożyła maksymalną liczbę wniosków o dofinansowanie inwestycji, które mają na celu wsparcie mieszkańców naszej gminy w zakresie zdrowia i pomocy dla lokalnej przedsiębiorczości.
Do realizacji tych zadań nasz gmina przygotowywała się wiele lat, pozyskując w tym celu grunty, opracowując plany miejscowe, koncepcje i uzyskując pozwolenie na budowę.
 
W drugim naborze złożone zostały 3 wnioski:
 
1.Budowa nowej Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu
 
Za kwotę: 10 000 000, 00 zł
 
 
 
 
2. Budowa inkubatora przedsiębiorczości na strefie B 
 
Za kwotę: 17 521 038,00 zł 
 
 
 3. Budowa inkubatora przedsiębiorczości na strefie C
 
Za kwotę: 14 197 515,00 zł
 
W trzecim naborze został złożony 1 wniosek:
 
1.Renowacja parku w zespole parkowo-dworskim znajdującego się w miejscowości Ruszcza
 
Za kwotę: 4 998 692,39 zł
 
 
Wniosek o środki na renowację parku został złożony do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który przeznaczony jest dla gmin popegeerowskich w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Celem Funduszu jest wsparcie inwestycji lokalnych. 
W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek wieloletnich zaniedbań tych obszarów, a także będącego skutkiem epidemii Covid-19 zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych na tych terenach, przekazanie tych środków jest realnym wsparciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Jest to ogromna szansa rozwoju dla tych miejscowości, a co za tym idzie, także rmieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.
 
Inwestycja na terenie popegeerowskim w miejscowości Ruszcza obejmuje roboty budowlane związane z renowacją parku w zespole parkowo-dworskim. Wykonane prace będą miały na celu przywrócenie dawnej świetności terenu parku służącemu rekreacji i integracji społecznej. Inwestycja obejmuje: utworzenie ogrodu kwiatowego z fontanną od strony ul. T. Kościuszki, odnowa ekosystemu stawowego, budowa nawierzchni utwardzonych alei parkowych, montaż elementów małej architektury parkowej, ogrodzenie terenu. 
Na obecną chwilę Gmina przygotowała już niezbędną dokumentację: projekt budowy zagospodarowania zabytkowego parku w m. Ruszcza, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę, decyzję o wpisie do rejestru zabytków, aktualne pozwolenie właściwego WKZ na prowadzenie prac, dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości.
 
 
Budowa tych obiektów na terenie naszej gminy wpłynęłaby na poprawienie warunków życiowych mieszkańców i przedsiębiorców, co w sytuacji pandemicznej jest rzeczą najważniejszą.
 
Budowa Przychodni Zdrowia to znacznie lepsze i bezpieczniejsze warunki leczenia chorych.
 
Budowa inkubatorów, szczególnie ważna w tym okresie, kiedy przedsiębiorcy borykają się z problemami. Stworzenie lepszych warunków daje możliwość bezpiecznego funkcjonowania i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
 
Renowacja Parku w Ruszczy pozwoliłaby zachować walory historyczne tego obszaru,a co za tym idzie zwiększyć potencjał kulturowy gminy i całego województwa oraz wpłynąć na rozwój życia społecznego w zakresie sportu i rekreacji.
 
Negatywne skutki pandemii wywołanej przez COVID-19 są coraz bardziej odczuwalne dla społeczeństwa, dlatego tak ważne jest abyśmy dążyli do poprawy jakości naszego życia poprzez tworzenie kolejnych inwestycji dzięki którym wpłyniemy na poprawę skutków jakie wywołał koronawirus.
Naszym priorytetem jest zdrowie naszych mieszkańców, którzy szczególnie w tym okresie potrzebują, by byli przyjmowani w lepszych i bezpiecznych warunkach.
Ważne jest również  wsparcie przedsiębiorców, którzy m.in. w okresie pandemii ponieśli duże straty, a inkubatory wpłynęłyby znacząco na poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.
 
Każda inwestycja w tym trudnym dla nas okresie jest bardzo ważna i potrzebna, gdyż przyczynia się do usprawnienia i podniesienia jakości życia całego społeczeństwa.
 
 
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.