• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Skuteczność Miasta i Gminy Połaniec w pozyskaniu środków unijnych, krajowych na przestrzeni 4 kadencji w latach 2007 - 2021. Wartość poniższych przedsięwzięć to ponad 170 mln zł - środki pozyskane z zewnątrz ponad 100 mln zł

2021-10-08 15:31

Dodano przez: A.K.

Zestawienie realizowanych przez Gminę Połaniec projektów z udziałem środków zewnętrznych w okresie ostatnich czterech kadencji.

Dzięki pozyskanym środkom możliwa była na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizacja dużej ilości zadań inwestycyjnych oraz tych nie inwestycyjnych, nastawionych na pomoc i wsparcie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Wszystkie te zadania bardzo przyczyniły się do poprawy warunków bytowych oraz do rozwoju naszej gminy i całego regionu.
 
Wartość realizowanych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przedstawionych w poniższych tabelach w okresie 2007-2021 wynosi ponad 170 mln złotych, z czego pozyskane środki europejskie i krajowe to kwota ponad 100 mln złotych.
 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa realizowane w latach 2007-2021

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.