• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Współpraca samorządów – spotkanie w Połańcu

2022-01-13 09:26

dodano przez: red.Współpraca pomiędzy samorządami jest nieodzowna dla pełnego, wieloaspektowego rozwoju poszczególnych gmin. W dniu 12.01.2022r., w Połańcu, odbyło się spotkanie gmin i powiatu wchodzących w skład Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Wisły. Jego tematem było omówienie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI Dolina Wisły, wspólnego strategicznego dokumentu, stanowiącego podstawę pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Gminy wchodzące w skład OSI Dolina Wisły: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice (20 gmin) i jeden powiat - Powiat Sandomierz - zawarły porozumienie, w myśl którego opracują wspólną strategię, oznaczą cele, zadania i sposoby ich realizacji. Przedstawicieli gmin i powiatu sandomierskiego przywitał pan Jacek Nowak pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, wprowadzając w tematykę spotkania, a następnie oddał głos przedstawicielowi firmy Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” – wykonawcy zadania. W trakcie prelekcji i prezentacji przedstawiono: harmonogram prac nad strategią, wskazano też możliwości i sposób współpracy pomiędzy samorządami i wykonawcą. Kluczowe dla dokumentu będzie stworzenie diagnozy, wyznaczenie celu, wizji, a następnie poszukanie korzystnych, zintegrowanych projektów. Koniecznym będzie również skonsultowanie społeczne powstającego dokumentu nie tyko z mieszkańcami, ale i odpowiednimi instytucjami oraz zaopiniowanie go przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Przedstawicieli gmin i powiatu sandomierskiego przywitał pan Jacek Nowak pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, wprowadzając w tematykę spotkania, a następnie oddał głos przedstawicielowi firmy Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” – wykonawcy zadania. W trakcie prelekcji i prezentacji przedstawiono: harmonogram prac nad strategią, wskazano też możliwości i sposób współpracy pomiędzy samorządami i wykonawcą. Kluczowe dla dokumentu będzie stworzenie diagnozy, wyznaczenie celu, wizji, a następnie poszukanie korzystnych, zintegrowanych projektów. Koniecznym będzie również skonsultowanie społeczne powstającego dokumentu nie tyko z mieszkańcami, ale i odpowiednimi instytucjami oraz zaopiniowanie go przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.


 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.