• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WAŻNE DECYZJE NA SPOTKANIU

2022-01-14 14:41

dodano przez: red.


W dniu dzisiejszym odbyły się spotkania przedstawicieli Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego PROPOL sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu z pełniącym funkcję Burmistrza – Panem Jackiem Nowakiem oraz pracownikami urzędu. Temat pierwszego spotkania dotyczył poszukiwania najlepszych rozwiązań oraz alternatyw na wypadek sytuacji kryzysowych.  Omówiono zdarzenie skażenia wody pitnej jakie miało miejsce w ostatnim czasie w Gminie Połaniec, Osiek i Staszów i określono zasadnicze problemy organizacyjne i techniczne. W szczególności chodzi o zapobieganie sytuacjom związanym z brakiem dostępu do wody i rozważenie w takim przypadku przez PGK opcji alterenatywnej dostawy wody z sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany.  Rozmowy w tym temacie będą prowadzone w najbliższym czasie. Zapadła również decyzja o zorganizowaniu spotkania w starostwie z sanepidem, sztabem kryzysowym celem wypracowania i doskonalenia procedur zapobiegania i eliminowania na przyszłość sytuacji awaryjnych, w tym podjęcie działań zmierzających do przeprowadzania częstszych przeglądów.

Drugim wiodącym tematem podczas kolejnego spotkania była realizacja umowy związanej ze świadczeniem usług polegających na opracowaniu dokumentacji wymaganej do wykonania rekultywacji składowiska odpadów oraz na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w miejscowości Luszyca. Zgodnie z wydaną decyzją oraz zawartą umową na usługi rekultywacyjne – porozumienie, nie przysługują żadne roszczenia. Termin realizacji mija 31.12.2023 r.

Ponadto omówiono kwestię budowy nowego systemu ciepłowniczego, który ograniczy straty ciepła o około 40 %. Miasto i Gmina Połaniec będzie ubiegać się o dofinansowanie na ten cel w ramach programu rządowego Polski Ład. Z tego samego programu będą czynione starania na wsparcie zadania polegającego na przebudowie i budowie nowego systemu kanalizacji sanitarnej, który pozwoli na obejście miasta Połańca  ściekami z instalacji ciśnieniowych bezpośrednio do oczyszczalni, gdzie z kolei nastąpi oczyszczenie biologiczno – mechaniczne.

Należy zaznaczyć, że powyższe inwestycje mają korzystny wpływ na gospodarkę wodno – ściekową, odpadową. Realizacja zamierzonych działań pozwoli na obniżenie cen jednostkowych wody, ścieków i odpadów na terenie Miasta i Gminy Połaniec również i w kolejnych latach.

 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.