• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZGŁOŚ SWOJĄ OPINIĘ

2022-04-01 14:04

dodano przez: red.


 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu "Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030".

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie do 2 maja 2022r.,poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

·        na adres e-mail: joanna.pietras@poczta.polaniec.eu,

·        pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27,
28-230 Połaniec,

·        osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska   27, 28-230 Połaniec.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do wniesionych uwag. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie 2 maja 2022r.  nie będą rozpatrywane.

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

STRATEGIA

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.