• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE NA TERENIE GMINY POŁANIEC – umowy na budowę odcinków oświetlenia ulicznego podpisane

2022-05-06 10:18

Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Gmina Połaniec podejmując decyzje o  budowie oświetlenia ulicznego, zapewnia tym samym oszczędności dla całej gminy i jej mieszkańców.

   W wyniku podjętych działań ze strony samorządu w dniu 04.05.2022 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec zostały podpisane umowy  na wykonanie zadań związanych z budową odcinków oświetlenia ulicznego na terenie sołectw gminy Połaniec. Umowę w imieniu Miasta i Gminy Połaniec zawarł burmistrz – Jacek Nowak z wykonawcą zadania – Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć. Akt podpisania dokumentów odbył się w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w obecności sekretarz gminy – Bogumiły Niespodziewanej, skarbnik gminy – Małgorzaty Żugaj, kierownik inwestycji - Danuty Bobrowskiej, inspektora ds. inwestycji i remontów budowlanych – Mariusza Drosia oraz sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

Zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o umowę to dostawa nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED”.

Zakres obejmuje zadania:

1.  „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec”. Część V - Dowieszenie opraw na terenie gminy Połaniec

Zadanie opiewa na kwotę: 37.310,23 zł i obejmuje:

- dowieszenie opraw w msc. Rudniki  - 17.596,72 zł brutto,

- dowieszenie opraw w msc. Winnica  - 8.160,30 zł brutto,

- dowieszenie opraw w msc. Łęg  - 9.513,08 zł brutto,

- dowieszenie opraw w msc. Zrębin  - 2.040,13 zł brutto.

Realizacja w terminie 4 miesięcy od podpisania.

            2. „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec”. Część II - Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV  do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Maśnik etap II.

Zadanie opiewa na kwotę: 24.549,98 zł i obejmuje budowę linii zasilającej, słupów z oprawami LED - pozostałej części - etap II (pierwsza część została zrealizowana w roku 2021 r.) Realizacja w terminie 4 miesięcy od podpisania.

           3. „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec”. Część IV - Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową słupów oświetleniowych dla oświetlenia drogi w miejscowości Winnica.

           Zadanie opiewa na kwotę: 44.582,94 zł  i obejmuje budowę odcinka podziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową słupów oświetleniowych dla oświetlenia drogi w miejscowości Winnica, tj. 3 słupy stalowe z 3 oprawami LED 60-65 W.  Realizacja w terminie 4 miesięcy od podpisania.

   4.  „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec”. Część III - Budowa napowietrzno-podziemnego odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w
miejscowości Wymysłów etap II

Zadanie opiewa na kwotę: 47.768,43 zł   i obejmuje etap II, tj. budowę linii zasilającej, słupów z oprawami LED tj.  pozostałej części (pierwsza część została zrealizowana w roku 2021 r.) Realizacja w terminie 4 miesięcy od podpisania.

5.  „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec”. Część I - Budowa odcinka oświetlenia w miejscowości Zdzieci Nowe.

            Zadanie opiewa na kwotę: 57.490,47 zł i obejmuje: budowę odcinka oświetlenia w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina Połaniec tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz 9 słupów oświetlenia ulicznego z 9 oprawami LED 61 W.  Realizacja w  terminie 4 miesięcy od podpisania.

.

/red/


 


 

 


 

 

 

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.