• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Kolejne Spotkanie w ramach Strategii Ponadlokalnej OSI Doliny Wisły

2022-08-03 12:29

            W związku z trwającymi pracami nad wspólnym dokumentem dla całego Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie nadwiślańskich samorządów, które wspólnie ubiegać się będą o unijne dotacje. Właśnie takie grupy mają mieć lepszą punktację i większe szanse  przy rozdzielaniu unijnych funduszy. Dzisiejsze spotkanie było okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego. Ważne jest wypracowanie wspólnego stanowiska, kierunków działań.


          Podczas spotkania przedstawiono wyniki z przeprowadzonych ankiet, których celem było określenie kierunków dalszego rozwoju dla wskazanego obszaru. W dniu dzisiejszym na spotkaniu wójtów, burmistrzów odbyła się wideokonferencja z przedstawicielem Ministerstwa - Funduszu i Polityki Regionalnej - Pani Małgorzata Chodkiewicz i Urzędu Marszałkowskiego - Pani Monika Lubiejewska. Gościem na spotkaniu był doradca ze Związku Miast Polskich – Pan Rafał Kaftan w asyście przedstawiciela Związku Miast Polskich - Pana Jakuba Pyrzanowskiego. Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat, w tym zrzeszone związku międzygminne.

        Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Dokument ten będzie określał kierunek rozwoju OSI oraz zasady współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji przedsięwzięć. Na podstawie tego dokumentu samorządy będą mogły wnioskować o środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz wprowadzać w życie projekty partnerskie.

/RED/

/FOT. I. Stachura/

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.