• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Budowa przydomowych pompowni ścieków – umowa podpisana

2022-08-04 12:30

4 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (sala narad) została podpisana umowa z wykonawcą robót w ramach „Budowa przydomowych pompowni ścieków  wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec.” Umowę zawarł Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak z wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec, reprezentowanym przez Prezes Zarządu - Magdalenę Góral. Kwota zadania to 175 976,86 zł brutto. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy i zakończy w terminie  2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie nie obejmuje  wykonania przyłączy grawitacyjnych ks od budynku mieszkalnego do pompowni przydomowej. Podczas podpisywania aktu obecni byli również: zatępca burmistrza - Jarosław Kądziela, skarbnik - Małgorzata Żugaj, radny - Krzysztof Zając, pracownicy urzędu i PGK.


A zadanie polegać ma na budowie 10 szt. pompowni określonych wyżej - w miejscowościach:

1/ 1 pompownia w Ruszcza                       – działka o nr ewid. 140/9;

2/ 3 pompownia w Rybitwach                  –  działki nr ewid. 320/3, 548/6, 372/6;

3/ 3 pompownie w Rudnikach                  – działki nr ewid. 836/4, 952, 831/1;

4/ 2 pompownie w Połańcu                       – działka nr ewid.  3229/2, 3236/2;

5/ 1 pompownia w Zrębinie                      – działka nr ewid.  1346.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej.

/RED/

/FOT. I Stachura/

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.