• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

dodano przez: red.

Połaniec, dnia 1marca 2021 r.

 

GK.6840.3.2021.KGK


INFORMACJA

            Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 1 marca 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.euoraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

ZAŁĄCZNIK

 


 

01 marzec 2021 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

dodano przez: red. 

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 14 (53) LUTY  2021

 

01 marzec 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/i2hs7l6RpUo

25 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - LUSZYCA

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

LUSZYCA 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Luszyca
 
25 luty 2021 Czytaj więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działki nr 313 w Brzozowej

Dodano przez: A.K. 

INFORMACJA

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 313 o powierzchni 0,05 ha.
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
ZAŁĄCZNIK:
25 luty 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K.  Materiał nadesłany

CZAROWNICA MIŁOŚCI
26 lutego - godz. 19:30
27 i 28 lutego - godz. 19:00
 
PINOKIO
26 lutego - godz. 17:00
27 i 28 lutego - godz. 16:00
 
 
26 lutego - godz. 19:30
27 i 28 lutego - godz. 19:00
24 luty 2021 Czytaj więcej

Wsparcie inwestycyjnych zadań dla gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodano przez: A.K. 

Gmina Połaniec poraz kolejny złożyła maksymalną liczbę wniosków o dofinansowanie inwestycji, które mają na celu wsparcie mieszkańców naszej gminy w zakresie zdrowia i pomocy dla lokalnej przedsiębiorczości.
Do realizacji tych zadań nasz gmina przygotowywała się wiele lat, pozyskując w tym celu grunty, opracowując plany miejscowe, koncepcje i uzyskując pozwolenie na budowę.
 
W drugim naborze złożone zostały 3 wnioski:
 
1.Budowa nowej Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu
 
Za kwotę: 10 000 000, 00 zł
 
23 luty 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

USUWANIE AZBESTU
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec  informuje, że istnieje  możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
W związku z tym osoby, które planują w 2021 roku:
    a) wymianę pokryć dachowych, powinny złożyć  następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów     zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem    wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki.
b)  przekazanie odpadów zawierających azbest, powinny złożyć następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki;
    • oświadczenie firmy uprawnionej do demontażu wyrobów zawierających azbest o prawidłowości wykonania prac.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  do dnia 01.03.2021 roku. 
 
Druki deklaracji, wniosków, informacji, oceny - można pobrać ze strony http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/ lub   w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  Informacji telefonicznej udziela:  Tadeusz Jarzyna 15 8650141.
 
 
Załączniki:
22 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - RYBITWY

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

RYBITWY
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Rybitwy
22 luty 2021 Czytaj więcej

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY W ORGANIZACJI "KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW"

Dodano przez: A.K. 

Szanowni Państwo
 
     W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się pierwsza edycja „Karpackiego Wyścigu Kurierów” Miasto i Gmina Połaniec już po raz drugi dołącza się do organizacji tego prestiżowego wydarzenia. 
Duża ranga imprezy i związane z organizacją koszty powodują, iż zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe  w organizacji „38 Karpackiego Wyścigu Kurierów Polska – Słowacja – Węgry”.
Pierwsza edycja tego sportowego wydarzenia, została rozegrana już w 1975 roku. W latach 1975 – 2000, wyścig nosił nazwę „Szlakiem Kurierów Beskidzkich”. 
Drugie życie wyścigu rozpoczęło się od reaktywacji w 2009 roku i stało się wówczas prawdziwym wydarzeniem w europejskim, a nawet światowym kolarstwie.
 W tym roku drugi etap wyścigu zostanie zakończony na mecie w Połańcu. 
W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na rozmiar imprezy i liczbę uczestników gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała promocja i reklama. 
Obecnie wyścig jest wspierany finansowo przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, a jego stałymi sponsorami ze strony polskiej są znane powszechnie spółki takie jak: Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System ,a także wielu sponsorów lokalnych i partnerów samorządowych.
W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy: 
• na plakacie rajdu jako Sponsora (nazwa firmy/logo) 
• na banerach przedstawiających Sponsora (nazwa firmy/logo) 
• wpisie na naszą stronę internetową (nazwa firmy/logo)
 • w podziękowaniu wygłoszonym w trakcie oficjalnej ceremonii na mecie pierwszego etapu wyścigu
 
Wierzymy, że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi nam już po raz drugi realizację tej międzynarodowej imprezy, co wpłynie pozytywnie na promocję Miasta i Gminy Połaniec oraz całego regionu. Bliższe informacje na temat „Karpackiego Wyścigu Kurierów” można uzyskać  na stronie internetowej www.carpathianrace.eu ,a wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: agnieszka.krupa@poczta.polaniec.eu 
 
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY ORGANIZATORA:
 
Nazwa: CARPATHIAN RACE Sp. z o. o.
Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr konta bankowego: 46 85910007 0020 0092 9271 0001 (PLN)
Tytuł przelewu: Połaniec - Karpacki Wyścig Kurierów
22 luty 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.