• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAAWANSOWANE PRACE INWESTYCYJNE W WINNICY

dodano przez: red.

Misją każdej gminy w Polsce powinno być stworzenie optymalnych warunków do rozwoju mieszkalnictwa na obszarze gminy, w szczególności w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest stosowanie zintegrowanej polityki mieszkaniowej przez lokalny samorząd. Jednym z nowych zadań na tym polu jest powstanie dwóch obszarów z pełną infrastrukturą drogową, pieszą i mediami dające możliwość wybudowania  ok. 80 domów w miejscowości Winnica.  Mimo trwającej epidemii realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i uzbrojenia dróg w miejscowości Winnica jest mocno zaawansowana. 

  

 

Fot. Drogi w Winnicy

12 styczeń 2021 Czytaj więcej

Setna rocznica urodzin Pułkownika Mieczysława Korczaka

dodano przez: red.


W dniu jutrzejszym setną rocznicę urodzin obchodzi Pułkownik Mieczysław Korczak, Honorowy Obywatel Połańca.

Pułkownik Mieczysław Korczak urodził się 9 stycznia 1921 roku w Połańcu, gdzie mieszkał do ukończenia szkoły powszechnej. W wieku 14 lat wyjechał z rodziną do Warszawy i rozpoczął naukę w szkole średniej. Przerwał ją wybuch drugiej wojny światowej, stąd też egzamin maturalny zdał na tajnych kompletach w 1941 roku. Równocześnie od szesnastego roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza, doktora Stolarskiego, gdzie oprócz pracy technika dentystycznego wykonywał pracę asystenta przy fotelu dentystycznym. Doktor Stolarski widział w nim duży talent, uczył go jak leczyć i usuwać zęby, a także jak szyć i opatrywać rany. Umiejętności te bardzo przydały mu się, gdy w 1942 roku rodzina wróciła do Połańca, a młody Mieczysław wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”. W oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” oraz „Zagorzujko”. W trakcie jednej z akcji został ranny w nogę, z której odłamek usunięto dopiero po 50 latach. Podczas wojny był ścigany przez gestapo, a następnie przez NKWD. W latach powojennych był natomiast trzy razy aresztowany, przesłuchiwany i torturowany przez komunistów.

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

dodano przez: red.


 

Przedstawiamy Państwu harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku

ODPADY NIESEGREGOWANE 

ULICE: Osiecka,  Osiedle Południe I, Osiedle Południe II, Żapniowska

ULICE: Osiedle Północ I, Osiedle Północ II

ULICE :  Plac Uniw. Połanieckiego, Krakowska, Krakowska Duża, Krakowska Mała, Zrębińska, Ogrodowa, Miła

ULICE: Mielecka, Tylna, Partyzantów, Ruszczańska. 

ULICE: Energetyków, Działkowców, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, K. St. Wyszyńskiego, Staszowska,  Kościelna, Sportowa, 11-go Listopada,  Źródlana. O

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE 

SOŁECTWA : Zrębin, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare,Kraśnik, Ruszcza, Maśnik, Ruszcza - Kępa, Rybitwy, Połaniec ul. Żapniowska,  ul. Zachodnia, ul. Daszyn

SOŁECTWA: Łęg, Winnica, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia ,Okrągła, Rudniki, Kamieniec, Wymysłów,  Zawada, Luszyca, Połaniec ul. Leśna.

ODPADY SEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

ULICE: Staszowska, Kościelna, Sportowa, Osiecka, Wyzwolenia, Zielińskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Osiedle Północ I i II , 11-go Listopada, Krakowska, Krakowska M. i D., Ruszczańska, Ogrodowa, Zrębińska,  Miła, Źródlana 
ULICE: Osiedle Południe I i II, Plac Uniwersału Połanieckiego, Partyzantów, Kościuszki,  Kazimierza Wielkiego, Tylna, Mielecka, Energetyków, Działkowców, Podskale

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

„MOTEL” W POŁAŃCU PRZECHODZI DO HISTORII

dodano przez: red.

Dnia 15 grudnia 2016 roku "Motel Dersław" zakończył swoją działalność operacyjną i został zamknięty. Obecnie trwają intensywne prace rozbiórkowe. Rozebrano już część restauracyjną, rozpoczęły się wyburzenia części noclegowej. Tym samym do historii Połańca przechodzi dawny hotel pracowniczy B-600.

  

  

Fot. Prace rozbiórkowe dawnego "Motelu"  przy ul. Ruszczańskiej

 

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano przez: red.

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

FERIE 2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

„Ferie z innej bajki" z CKiSz
 
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, z myślą o dzieciach przygotowało kilka ciekawych atrakcji na czas ferii.
 
Zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne oraz konkursy sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie. Obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że wypracowana formuła akcji „Zima w mieście" w tym roku musi ulec zmianie. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach online, których program prezentujemy poniżej. Wyjątek stanowią warsztaty fotograficzne, które odbędą się w plenerze. 
Zasady uczestnictwa w warsztatach w plenerze, konkursach, zgody i formularz zgłoszenia do konkursu na stronie CKiSz;  www.centrum.polaniec.pl  i fb

Grafika zawiera program zajęć CKiSz w Połańcu na okres ferii zimowych.

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

POŁANIEC - miejsce trafionych inwestycji

dodano przez: red.

ZAINWESTUJ W GMINIE POŁANIEC

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

ROZKŁAD PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

Dodano przez: A.K.

 

Grafika przedstawia wykaz aptek na terenie powiatu staszowskiego.

Po kliknięciu w grafikę wyswietli się pełna lista aptek.

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE konkursowe na realizację zadań publicznych

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                       OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z Dz.U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/230/2020
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO.
 
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: OGŁOSZENIA.
 
07 styczeń 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE konkursowe na realizację programów polityki zdrowotnej

Dodano przez: A.K. 

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 48 ust. 1, 3-5 oraz 48b ust. 1-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/321/2020
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
programów zdrowotnych na 2021.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
OGŁASZA KONKURS NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMÓW
POLITYKI ZDROWOTNEJ na 2021 rok:
 
1. „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie
zagrożonych przeciwko grypie”;
2. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla
mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec”.
 
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia.
 
07 styczeń 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.