• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOMUNIKAT Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW

dodano przez: red.


W związku z organizacją w najbliższą niedzielę Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego następującymi ulicami Połańca: Plac Uniwersału Połanieckiego, ul. Mielecka, ul. T. Kościuszki, ul. Żapniowska, ul. Jana Pawła II, ul. Widokowa informujemy, że nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drogach przyległych do trasy wyścigu w godzinach od 15.00- 19.00.

Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców o wyrozumiałość i o zachowanie w tym dniu szczególnej ostrożności, stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na trasie przejazdu, a także opiekę nad dziećmi i pilnowanie zwierząt, nieprowadzenie w tym czasie prac w pobliżu drogi celem swobodnego i bezpiecznego przejazdu uczestników wyścigu i nie parkowanie pojazdów na trasie. Wyścig będzie również przebiegał w trakcie wieczornej Mszy Świętej wobec czego prosimy o przybycie pieszo oraz o wcześniejsze dokonanie zakupów lub o  załatwienie innych koniecznych spraw.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Jednocześnie zachęcamy do aktywnego dopingowania zawodników na trasie zawodów.

 

27 sierpień 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/Wu9QVKs2uQg

26 sierpień 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842
ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 sierpnia 2021 r. – godz. 15:30
.
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu,  ul. Żapniowska 1.
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad/x
 
3. Informacja na temat drogi wojewódzkiej 764 Połaniec – Staszów w świetle planowanych zamierzeń w zakresie organizacji ruchu.
 
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2021 roku.
 
5. Podjęcie uchwał:
 
 a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 c/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Połaniec
 do Wiślańskiego Klastra Energii.
 
6. Zakończenie obrad.
 
 /x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                      Stanisław Lolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
26.08.2021 r. – 15:00 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 

INFORMACJA

 

 

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

25 sierpień 2021 Czytaj więcej

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU ZAPRASZA NA INSCENIZACJĘ "ZAUFAJ NIEPOKALANEJ..."

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Po raz drugi zapraszamy na inscenizację "Zaufał Niepokalanej..." w wykonaniu grupy teatralnej "Maska" z CKiSz.
Spektakl został przygotowany z okazji 80 rocznicy męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbe w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
Sobota, 28.08, godz. 19.00, sala widowiskowa CKiSz.

 

WSTĘP WOLNY
 
25 sierpień 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Kosmiczny mecz; Nowa Era w kinie Impresja w dniach;
 
27 sierpnia (piątek) o godz. 18.00
 
28 sierpnia (sobota) o godz. 16.00
 
29 sierpnia (niedziela) o godz. 18.00

 

25 sierpień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 27 sierpnia 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 01 Połaniec jako działka nr 5544 o powierzchni 0, 1349 ha, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu. Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta  i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu
 
Załącznik:
 
25 sierpień 2021 Czytaj więcej

KONFERENCJA PRASOWA PRZED KARPACKIM WYŚCIGIEM KURIERÓW

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się konferencja dotycząca zbliżającego się wydarzenia zaplanowanego na dzień 29 sierpnia 2021 roku, czyli Karpacki Wyścig Kurierów.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. program i ostateczną trasę 38. Karpackiego Wyścigu Kurierów, imienną listę startową oraz sponsorów poszczególnych klasyfikacji, a także koszulki dla liderów.

O wyścigu opowiedział Pan Tomasz Wójcik – Dyrektor Karpackiego Wyścigu Kurierów, a także zaproszony gość, który czynnie bierze udział w wyścigach jako zawodnik.

20 sierpień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

INFORMACJA
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 
19 sierpnia 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego III, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej wPołańcu przy ulicy Wyzwolenia na terenie strefy inwestycyjnej B, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 01 Połaniec jako działki nr 8613/1 o powierzchni 0,1499 ha i 8613/2 o powierzchni  0,3992 ha, 
o łącznej powierzchni 0,5491 ha. 
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu świętokrzyskim Gazety Wyborczej, co najmniej na 30 dni  przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
19 sierpień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.