• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

MUZYCZNE WAKACJE PRZY FONTANNACH

dodano przez: Dominika

Fontanna wzbudzająca zachwyt najmłodszych, piękna, słoneczna pogoda i muzyka płynąca ze sceny - tak wyglądają niedzielne popołudnia na połanieckim Rynku. To już pewne – Rynek w Połańcu to wizytówka artystyczna naszego miasta. Miejsce to kwitnie a wraz z nim pojawiają się nowi artyści, którzy prezentują tu znakomite głosy i umiejętności. Podczas tegorocznego sezonu muzycznego po raz kolejny organizatorzy „popołudniowych spotkań przy fontannach” przygotowali ku uciesze miłośników dobrej zabawy niemało wrażeń. Obserwując połaniecką publiczność, która tradycyjnie nie zawiodła w każde lipcowe muzyczne weekendowe spotkanie, stawiając się bardzo licznie pod sceną na Rynku i reagując bardzo żywiołowo, nie można nie zgodzić się ze zdaniem, że muzyka łączy pokolenia. Począwszy od kilkuletnich dzieci po starsze osoby, wszyscy czynnie biorą udział we wspaniałym show, jaki prezentują muzycy.

05 sierpień 2014 Czytaj więcej

Budowa dróg gminnych na Osiedlu Południe

dodano przez: Dominika

Na Osiedlu Południe trwają prace mające na celu budowę dróg na ulicy - Witosa (od ul. Żapniowskiej do ul. Jana Pawła II), ul. Rotmistrza Dunin – Wąsowicza, ul. Księdza Stanisława Zbroi, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Jańczuka, ul. Widokowa (od ul. Żapniowskiej do ul. Sosnowej), ul. Kazimierza Warchałowskiego, ul. Edwarda Rydza Śmigłego, ul. Mieczysława Tarnowskiego, ul. Księży Grelewskich. Przedsięwzięcie oprócz budowy dróg osiedlowych obejmuje również infrastrukturę techniczną, w tym studzienki ściekowe i wpusty uliczne przebiegające pod drogą. Ulice stanowią rozwinięcie układu komunikacyjnego obsługującego osiedle. Trwają zaawansowane prace.

04 sierpień 2014 Czytaj więcej

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NA ULICY KOŚCIUSZKI

dodano przez: Dominika

Ruszyła przebudowa jezdni, parkingów i chodników na ulicy Kościuszki. Pierwszy odcinek drogi poddany remontowi  zaczyna się przed skrzyżowaniem z drogą dojazdową do ulicy Kościuszki. W tym miejscu cała infrastruktura zawiera liczne spękania, przełomy i nierówności powodujące zaleganie wód opadowych, co przekłada się na niebezpieczeństwo dla użytkowników.  Przebudowa obejmie również infrastrukturę techniczną  - studzienki ściekowe, wpusty uliczne. Droga ulegnie poszerzeniu i  powstanie tu 6 nowych miejsc parkingowych. Drugi odcinek do przebudowy rozpoczyna się od krawędzi drogi gminnej ul. Kościuszki, gdzie celem nadrzędnym zadania inwestycyjnego jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym.

04 sierpień 2014 Czytaj więcej

NOWA NAWIERZCHNIA NA ULICY DZIAŁKOWCÓW I ENERGETYKÓW

dodano przez: Dominika

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Energetyków i Działkowców to kolejne zadanie inwestycyjne jakie gmina Połaniec realizuje w ramach pozyskanych środków finansowych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.  Trwa obecnie gruntowny remont na trzech odcinkach ul. Energetyków – od skrzyżowania z ulicą Działkowców oraz na dwóch odcinkach wewnętrznych – odbudowa zarówno drogi i parkingów (powstaje dodatkowo 1 miejsce parkingowe). Z kolei na ulicy Działkowców remontowany jest odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego a kończący się skrzyżowaniem z ulicą Spacerową oraz jeden odcinek wewnętrzny. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

POŁANIEC NAGRODZONY TYTUŁEM „EURO - GMINA”

dodano przez: Dominika

Miasto i Gmina Połaniec otrzymała statuetkę i certyfikat ogólnopolskiego plebiscytu EURO-GMINA. Plebiscyt zorganizowany został przez Fundację Gospodarczą „EURO-PARTNER", która miała na celu promocję najlepszych samorządów spełniających wymagania Unii Europejskiej. Certyfikat przyznano na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu EURO-GMINA w oparciu o dotychczasowe działania samorządu. 4 lipca, w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski i Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo odebrali statuetkę „Euro-Gminy" z rąk Wiceministra Gospodarki Witolda Pietrewicza.  W plebiscycie, któremu patronował Minister Gospodarki, wojewodowie i marszałkowie województw, nagrodzone zostały najlepsze samorządy i instytucje w Polsce. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ

dodano przez: Dominika

Zał. 1
Zał. 2

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

ODBUDOWANA DROGA W OKRĄGŁEJ

dodano przez: Dominika

Wynikiem otrzymania w lutym roku bieżącego promesy dotacyjnej jest obecny remont kolejnych odcinków drogowych. Połaniec otrzymał środki finansowe na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dotacja ta została przyznana w ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi i osuwisk. Wysokość dotacji dla Miasta i Gminy Połaniec wyniosła 200.000zł. i stanowiła do 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Atrakcyjna dotacja zostaje przeznaczona na odbudowę zniszczonej drogi gminnej nr 366043T w miejscowości Tursko Małe oraz drogi nr 366039T w miejscowości Brzozowa, ale również przebudowę drogi gminnej w Okrągłej nr 366030T. Prace na tym odcinku również dobiegają końca. Nowa nawierzchnia daje wygodę mieszkańcom korzystającym z odbudowanego odcinka drogowego. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.