• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Zagospodarowanie terenu na Skwerze Armii Krajowej

dodano przez: Grzegorz

31 października 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Tarnowskiego a Wykonawcą Bogusławą Siedlecką.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej wraz z obiektem małej architektury upamiętniającym miejsce pamięci oraz obiektem małej architektury na Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Zastępca Burmistrza – Jarosław Kądziela, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu - Zdzisław Kwiatkowski, Radny Rady Miejskiej w Połańcu - Krzysztof Woźniak, Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego – Danuta Bobrowska oraz pracownicy Urzędu.

05 listopad 2013 Czytaj więcej

Ruszyła rewitalizacja obszaru miasta

dodano przez: Grzegorz

Miasto i Gmina Połaniec, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, aktywnie inwestuje w przestrzeń publiczną, a kolejnym, niezwykle istotnym krokiem w ramach rewitalizacji miasta jest gruntowny remont placu garażowego. Plac, który znajduje się w centralnym obszarze miasta, już niedługo zyska nowy, atrakcyjny wizerunek!

31 października 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została zawarta umowa dotycząca wykonania robót w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży przy ul. Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej oświetleniowej".

Do oficjalnego podpisania umowy doszło pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Tarnowskiego a Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „Stabil” reprezentowanym przez Henryka Bednarskiego.

05 listopad 2013 Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

dodano przez: Dominika

04 listopad 2013 Czytaj więcej

"Mój biegun" w Kinie "Impresja"

dodano przez: Grzegorz

04 listopad 2013 Czytaj więcej

Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: Dominika

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w ramach prowadzonego w 2013r zadania zrealizowano 28 wniosków złożonych przez osoby fizyczne z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zadanie obejmowało usunięcie transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy 5271 m2 odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec.

Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 27887,98zł brutto. Koszt zadania pokryto z dotacji: WFOŚiGW w Kielcach – w wysokości 9760,79zł. NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13943,99zł, z budżetu powiatu staszowskiego w wysokości 4178,45 zł, środki własne 4,75zł.

04 listopad 2013 Czytaj więcej

POŁANIEC LIDEREM W WOJEWÓDZTWIE W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

dodano przez: Dominika

Połaniec to miasto najlepiej wykorzystujące środki z Unii Europejskiej w województwie świętokrzyskim. Tak wynika z rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, który ukazał się w ostatnim październikowym numerze. Ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy sporządzany jest na podstawie danych finansowych ze sprawozdań budżetowych, co czyni go  obiektywnym i miarodajnym. 

30 październik 2013 Czytaj więcej

POŁANIEC PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIONY

dodano przez: Dominika

Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczona została nagroda oraz wyróżnienia w Plebiscycie pn. ”Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”, do którego przystąpiła również Gmina Połaniec. Organizatorem plebiscytu było Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Innowacji. Plebiscyt skierowany był do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego, a celem była aktywizacja gmin wiejskich, promocja prorozwojowych działań i rozwiązań, a tym samym promocja jednostek samorządu terytorialnego., które wspierają działania innowacyjne na swoim terenie.

30 październik 2013 Czytaj więcej

Kwiaty, życzenia i tysiąc uśmiechów – czyli jak nauczyciele i pracownicy połanieckiej oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej

dodano przez: Dominika

            We wtorek, 15 października 2013 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się niezwykle miła uroczystość. Tego dnia pedagodzy i pracownicy, a także emerytowani nauczyciele placówek oświatowych z terenu gminy Połaniec mieli okazję podsumować swą trudną misję, związaną z wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży. Wysłuchali przy okazji wielu miłych słów, życzeń, mieli też możliwość podziwiania stojących na wysokim poziomie występów artystycznych.

29 październik 2013 Czytaj więcej

Z APELEM DO MIESZKAŃCÓW

dodano przez: Dominika

29 październik 2013 Czytaj więcej

10 lat panowania Królowej Jadwigi w Połańcu

dodano przez: Dominika

Dla gimnazjalistów z Połańca data 16 października jest co roku ważnym wydarzeniem. To w tym dniu w 2003 roku, po czterech latach od powołania uchwałąRady Miejskiej Publicznego Gimnazjum, szkoła otrzymała sztandar i imięKrólowej Jadwigi.

29 październik 2013 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.