• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nabór do przedszkoli

dodano przez: Dominika

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu informuje wszystkich zainteresowanych rodziców, że w okresie od dnia 24 lutego do 11 kwietnia 2014 roku będą trwały zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na rok szkolny 2014/2015 do wszystkich przedszkoli publicznych w Połańcu. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane również dzieci 2,5-letnie. Wnioski zgłoszeniowe, które można otrzymać we wszystkich placówkach przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej, składają rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację.

24 luty 2014 Czytaj więcej

Przedszkolaki z Ruszczy z wizytą w Domach Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

dodano przez: Dominika

30 stycznia wychowankowie z Publicznego Przedszkola w ZPO w Ruszczy wraz z wychowawczynią panią Izabelą Fic udały się z wizytą do Domów Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. W tym dniu dzieci stały się św. Mikołajem i przekazały wychowankom Domów Dzieci i Młodzieży w Łoniowie prezenty, które zostały zakupione ze środków pozyskanych w ramach kiermaszu ozdób świątecznych, który odbył się w ZPO w Ruszczy pod hasłem „ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Cała społeczność przedszkolna i szkolna wraz z rodzicami bardzo aktywnie włączyła się do akcji. Dzięki temu uzbierano ok. 1000 zł. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt AGD oraz gry planszowe przydadzą się w codziennym życiu i umilą czas dzieciom i młodzieży.

21 luty 2014 Czytaj więcej

LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: Dominika

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 lutego 2014 roku
(godz.   15.30 )

1. Otwarcie sesji /x.
2. Przyjęcie protokołu Nr LIII/14.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata  2014 – 2018,
2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok,
3/ nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego  w  budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok,
4/ zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec”,
5/ zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
6/ dopłaty  do ceny 1m3  dostarczonej  wody  oraz 1m3  odprowadzanych  ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
7/ podwyższenia  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec,
8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat gruntu położonego w Rybitwach, gm. Połaniec,
9/ wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przedwstępnej  umowy  sprzedaży  i  sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10, na rzecz ich użytkownika wieczystego.

21 luty 2014 Czytaj więcej

Zostań e- seniorem

dodano przez: Dominika

21 luty 2014 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ GIEŁDĘ PTACTWA

dodano przez: Dominika

21 luty 2014 Czytaj więcej

WYJAZD NA NARTY DO NIESTACHOWA

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ I ZAPŁACIŁY ZA WYJAZD NA NARTY DO NIESTACHOWA, KTÓRY ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z 13 LUTEGO
INFORMUJEMY, ŻE WYJAZD TEN ODBEDZIE SIĘ JUTRO O GODZ. 14:00
ZBIÓRKA POD GIMNAZJUM NR 1 W POŁAŃCU

19 luty 2014 Czytaj więcej

200 000 zł dla Połańca na odbudowę zniszczonych dróg

dodano przez: Dominika

Środki na usuwanie skutków powodzi napłynęły do świętokrzyskich samorządów. Pierwsze promesy w 2014 roku przyznane. Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba wręczyła wczoraj samorządowcom dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczyste przekazanie dotacyjnych promes odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. To dopiero pierwsze rozdanie w tym roku, a wojewoda nie wykluczyła kolejnego. Pieniądze w łącznej kwocie ponad  25 mln zł otrzymało 70 świętokrzyskich samorządów, 10 powiatów oraz 60 gmin.

18 luty 2014 Czytaj więcej

ZNÓW USŁYSZYMY RYK MOTOCYKLI W POŁAŃCU. KLUB MOTOCYKLOWY „RAIN RIDERS” POWRACA

dodano przez: Dominika

Donośnym głosem potężnych silników ogłoszone zostanie rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Połańcu. Wiosną rycząca kawalkada opanuje miasto. Klub motocyklowy RAIN RIDERS, o którym było głośno kilka lat temu wznawia swoją działalność.

18 luty 2014 Czytaj więcej

WALENTYNKOWE ZAWODY

dodano przez: Dominika

18 luty 2014 Czytaj więcej

Strefa Małego Kinomana

dodano przez: Dominika

18 luty 2014 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.