• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ODBUDOWANA DROGA W OKRĄGŁEJ

dodano przez: Dominika

Wynikiem otrzymania w lutym roku bieżącego promesy dotacyjnej jest obecny remont kolejnych odcinków drogowych. Połaniec otrzymał środki finansowe na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dotacja ta została przyznana w ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi i osuwisk. Wysokość dotacji dla Miasta i Gminy Połaniec wyniosła 200.000zł. i stanowiła do 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Atrakcyjna dotacja zostaje przeznaczona na odbudowę zniszczonej drogi gminnej nr 366043T w miejscowości Tursko Małe oraz drogi nr 366039T w miejscowości Brzozowa, ale również przebudowę drogi gminnej w Okrągłej nr 366030T. Prace na tym odcinku również dobiegają końca. Nowa nawierzchnia daje wygodę mieszkańcom korzystającym z odbudowanego odcinka drogowego. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

ODBUDOWANA DROGA W TURSKU MAŁYM

dodano przez: Dominika

Zakończyły się już prace w Tursku Małym mające na celu odbudowę zniszczonej drogi gminnej nr 366043T. Odcinek zawierający liczne popękania i nierówności idzie w zapomnienie. Można już liczyć na wygodę i bezpieczeństwo. Fundusze zostały przyznane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dotacje przyznano w ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

Trwa budowa ulicy Miłej

dodano przez: Dominika

Budowa ul. łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu wraz z budową sieci oświetleniowej – ul. Miła to kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach tzw. „Schetynówek”. Odcinek stanowiła droga gruntowa miejscami utwardzona materiałem kamiennym. Teren, przez który przebiega budowana droga stanowią tereny zielone. Początek odcinka drogowego zlokalizowany jest na krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej Dużej, zaś koniec na krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej Małej. W ramach budowy powstaje chodnik przy jezdni po prawej stronie drogi, który zapewni pieszym bezpieczne poruszanie się. W miejscu istniejącego rowu powstanie przepust rurowy żelbetowy. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zastosowano odwodnienie wgłębne realizowane przez drenaż odprowadzany do studni wodościekowych. Powstają także zjazdy indywidualne. Trwają obecnie intensywne prace. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

Wyremontowana droga gminna w miejscowości Zdzieci Nowe

dodano przez: Dominika

Początek odremontowanego odcinka drogi zaczyna się od skrzyżowania z drogami gminnymi Zdzieci Nowe – Połaniec oraz z drogą gminną Zrębin – Zdzieci Stare. Odcinek posiadał zniszczoną nawierzchnię asfaltową – liczne deformacje podłużne i poprzeczne, ubytki i spękania. Stan nawierzchni oceniany był jako zły. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 2014 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” objęła również drogę w miejscowości Zdzieci Nowe. Wszystkie roboty zostanły wykonane w obrębie istniejącego pasa drogowego.  Kompleksowa modernizacja odtworzonej nawierzchni asfaltowej, będzie dopełnieniem zrealizowanej tu w zeszłym roku inwestycji. A mieszkańcy mają zapewnioną wygodę i bezpieczeństwo. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

GRUNTOWNY REMONT WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

dodano przez: Dominika

Zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku, udoskonalenia w strukturze budowlanej oraz systemie grzewczym to podstawowe zadania termomodernizacyjne. Usprawnienia, dzięki którym następuje obniżenie zużycia energii podnoszą ogólny komfort użytkowania, przyczyniają się do ochrony środowiska przyrodniczego, jak również ułatwiają obsługę oraz konserwację urządzeń i instalacji. Potrzeba obniżenia energochłonności budynków została uznana za konieczną również w budynku WTZ w Połańcu. Budynek po wykonaniu  przedsięwzięć modernizacyjnych przyciągać będzie wzrok przechodniów swoim eleganckim wyglądem i pięknymi kolorami elewacji. Największą radość przyniesie z pewnością jego użytkownikom. Prace termomodernizacyjne przebiegają w szybkim tempie – rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, pojawił się już kolor elewacji. Wykonie prac zastąpi stary, zniszczony budynek oraz poprawi estetykę całej bryły.

31 lipiec 2014 Czytaj więcej

ULICA KILIŃSKIEGO W PRZEBUDOWIE

dodano przez: Dominika

Trwają prace przy przebudowie odcinka drogowego na ulicy Kilińskiego zaczynającego się od skrzyżowania z ulicą Żapniowską i kończącego skrzyżowaniem z ulicą Kosynierów.  Remont był konieczny z uwagi na zniszczenia drogi. Na całej jej długości występowały liczne spękania i wyszczerbienia krawędzi jezdni. Dodatkowo na drodze była duża liczba dziur i wybojów. Podobnie chodnik i parkingi wymagały remontu z uwagi na spękania i nierówności.  Trzy parkingi zostają poddane gruntownej przebudowie – w tym jeden z nich ulega poszerzeniu o dodatkowe trzy miejsca parkingowe. Nowa nawierzchnia asfaltowa, odnowiony chodnik i parkingi będą miały bardzo duży wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa.

31 lipiec 2014 Czytaj więcej

Od pomysłu przez projekt do realizacji. Trwa rozbudowa drogi od ul. Krakowskiej Dużej do drogi Połaniec – Zdzieci Stare

dodano przez: Dominika

O konieczności rozbudowy przedmiotowego odcinka drogowego było wiadomo jeszcze w roku 2012r. Wówczas 30 marca-podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego  na rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na odcinku o długości ok. 245 m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec – Zdzieci Stare) wraz z budową chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 366165T do skrzyżowania z drogą krajową DK79 oraz z przejściem dla pieszych do placu targowego.”

30 lipiec 2014 Czytaj więcej

ULICA KOSYNIERÓW WKRÓTCE GOTOWA

dodano przez: Dominika

W planie rozwoju Połańca ważne miejsce zajmuje rozbudowa infrastruktury drogowej. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że w każdym mieście, w każdej gminie bardzo ważne są drogi. Jakby nie patrzeć wszyscy z nich korzystamy i dlatego też ważne jest by ich jakość była jak najlepsza, a komfort podróżowania nimi był na jak największym poziomie. Dlatego tak ważne są inwestycje miasta w ich ulepszanie i tworzenie nowych. Potwierdza to przebudowa kolejnego odcinka drogowego - ul. Kosynierów w Połańcu wraz z przebudową sieci jako  wynik pozyskanych przez gminę funduszy w ramach zadania  "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca".  Nierówności i popękania nie budziły zadowolenia kierowców, miejsc parkingowych również brakowało. Dziś jest to droga z nową nawierzchnią asfaltową i dodatkowo mamy dwa parkingi-  czyli wygoda i bezpieczeństwo.  

30 lipiec 2014 Czytaj więcej

POŁANIEC W DOBIE DUŻYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

Będzie nowa droga, parkingi  i chodnik na ul. Królowej Jadwigi. Trwa gruntowny remont

dodano przez: Dominika

Przejeżdżając czy spacerując dziś po mieście Połaniec na każdym kroku możemy natrafić na kolejne inwestycje. Nie inaczej jest na ulicy Królowej Jadwigi patrząc od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego.  W tej części jeszcze do niedawna komfort jazdy nie był zadowalający – zarówno jezdnia, chodnik i parkingi posiadały spękania, przełomy i nierówności. Ten odcinek wymagał natychmiastowego remontu – dziś wiemy, że dzięki środkom jakie gmina Połaniec wystarała się z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przebudowa stała się faktem. Celem zadania inwestycyjnego jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów i chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym przedmiotowej drogi. Prace przy przebudowie w toku.

30 lipiec 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.