• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

II Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego w Pool Bilard

dodano przez: Dominika

Kilka dni temu  w Kieleckim Centrum Bilardowym rozegrano Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego w Pool Bilard. Turniej organizowany pod patronatem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego zgromadził na starcie ponad siedemdziesięciu zawodników z dziesięciu klubów naszego regionu. Turniej zaliczany do cyklu Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Młodzieżowej rozegrano w odmianę 9-bil. W grupie dziewcząt najlepszą zawodniczką okazała się Aleksandra Dulewicz (UKS Przyłogi). Miejsce drugie zajęła Paulina Adamczyk (UKS Miłek Chotel Czerwony). Na najniższym stopniu podium stanęły: Dominika Rubinkiewicz (ULKS Orły Bodzentyn) i Roksana Siekierska ( UKS Żaczek Połaniec).  W grupie juniorów zwyciężył Sebastian Sobierajski (UKS Żaczek Połaniec). Drugie miejsce zajął Wiktor Sitek (UKS Jeziorko). Na najniższym stopniu podium stanęli: Mateusz Wikło (ULKS Wzdół Rządowy) i Damian Wereszczak (UKS Żaczek  Połaniec). Na finalistów czekały puchary, a dla zwycięzców dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci sprzętu bilardowego. 

06 listopad 2013 Czytaj więcej

Przebudowa muszli koncertowej

dodano przez: Grzegorz

Istniejąca muszla koncertowa służy obecnie do realizacji wielu wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych, widowisk taneczno - muzycznych i koncertów. Dobra akustyka obiektu przy organizowaniu dużych imprez staje się niezbędna. O tym, że w obiekcie występują problemy natury akustycznej było wiadomo już od dawna. Każdy kolejny występ odbywał się z wielką niepewnością – obawiano się czy nienajlepsza akustyka obiektu nie wpłynie niekorzystnie na jakość widowiska. Wkrótce jednak to się zmieni! Poprawa akustyki obiektu wraz z przebudową sceny i istniejących pomieszczeń oraz przedłużenie kopuły muszli niewątpliwie wpłyną na poprawę jakości prezentowanych wydarzeń kulturalnych. Tak duża inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana dzięki zewnętrznym środkom finansowym, jakie udało się pozyskać na ten cel Gminie Połaniec, bez których powodzenie projektu nie byłoby możliwe.

"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy muszli koncertowej w Połańcu"to zakres umowy, jaką zawarto 31 października 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Tarnowskiego a Pracownią Projektową Architektoniczno – Budowlaną Marii i Andrzeja Głowackich reprezentowaną przez Marię Głowacką.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Zastępca Burmistrza – Jarosław Kądziela, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - Joanna Juszczyńska oraz pracownicy Urzędu.

05 listopad 2013 Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenu na Skwerze Armii Krajowej

dodano przez: Grzegorz

31 października 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Tarnowskiego a Wykonawcą Bogusławą Siedlecką.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej wraz z obiektem małej architektury upamiętniającym miejsce pamięci oraz obiektem małej architektury na Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Zastępca Burmistrza – Jarosław Kądziela, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu - Zdzisław Kwiatkowski, Radny Rady Miejskiej w Połańcu - Krzysztof Woźniak, Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego – Danuta Bobrowska oraz pracownicy Urzędu.

05 listopad 2013 Czytaj więcej

Ruszyła rewitalizacja obszaru miasta

dodano przez: Grzegorz

Miasto i Gmina Połaniec, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, aktywnie inwestuje w przestrzeń publiczną, a kolejnym, niezwykle istotnym krokiem w ramach rewitalizacji miasta jest gruntowny remont placu garażowego. Plac, który znajduje się w centralnym obszarze miasta, już niedługo zyska nowy, atrakcyjny wizerunek!

31 października 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została zawarta umowa dotycząca wykonania robót w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży przy ul. Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej oświetleniowej".

Do oficjalnego podpisania umowy doszło pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Tarnowskiego a Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „Stabil” reprezentowanym przez Henryka Bednarskiego.

05 listopad 2013 Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

dodano przez: Dominika

04 listopad 2013 Czytaj więcej

"Mój biegun" w Kinie "Impresja"

dodano przez: Grzegorz

04 listopad 2013 Czytaj więcej

Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: Dominika

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w ramach prowadzonego w 2013r zadania zrealizowano 28 wniosków złożonych przez osoby fizyczne z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zadanie obejmowało usunięcie transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy 5271 m2 odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec.

Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 27887,98zł brutto. Koszt zadania pokryto z dotacji: WFOŚiGW w Kielcach – w wysokości 9760,79zł. NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13943,99zł, z budżetu powiatu staszowskiego w wysokości 4178,45 zł, środki własne 4,75zł.

04 listopad 2013 Czytaj więcej

POŁANIEC LIDEREM W WOJEWÓDZTWIE W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

dodano przez: Dominika

Połaniec to miasto najlepiej wykorzystujące środki z Unii Europejskiej w województwie świętokrzyskim. Tak wynika z rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, który ukazał się w ostatnim październikowym numerze. Ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy sporządzany jest na podstawie danych finansowych ze sprawozdań budżetowych, co czyni go  obiektywnym i miarodajnym. 

30 październik 2013 Czytaj więcej

POŁANIEC PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIONY

dodano przez: Dominika

Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczona została nagroda oraz wyróżnienia w Plebiscycie pn. ”Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”, do którego przystąpiła również Gmina Połaniec. Organizatorem plebiscytu było Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Innowacji. Plebiscyt skierowany był do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego, a celem była aktywizacja gmin wiejskich, promocja prorozwojowych działań i rozwiązań, a tym samym promocja jednostek samorządu terytorialnego., które wspierają działania innowacyjne na swoim terenie.

30 październik 2013 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.