• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 
Połaniec, dnia 17.06.2021r.
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 24 czerwca 2021 roku
(godz. 15.30)
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Przyjęcie protokołu Nr XL/2021r.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2020r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych za 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2020 rok.
11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Połańcu za 2020r.
12.Debata nad raportem o stanie Gminy Połaniec za 2020 rok:
a/ głos radnych,
b/ głos mieszkańców.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2020 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
16.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2020 rok.
17.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2020 rok.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2027.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
22.Informacje bieżące na temat:
a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
23. Interpelacje radnych.
24. Dyskusja i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,
 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebrania komisji:
24.06.2021r. – godz. 13.15 zebranie Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
24.06.2021r. – godz. 13.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.


Szanowni Państwo

Celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, należy kierować się przez boisko szkolne – od strony sklepu Delikatesy Centrum (Mila).

17 czerwiec 2021 Czytaj więcej

"JAK NAS WIDZĄ"

Dodano przez: A.K. 

O POŁAŃCU  WÓJT GMINY  WADOWICE GÓRNE - PAN MICHAŁ DEPTUŁA

- Kilkanaście dni temu miałem przyjemność uczestniczyć w Konwencie Samorządowców Powiatu Mieleckiego w Gminie Połaniec.
Wywiozłem  stamtąd fajne wrażenia, pięknie miasto, które przez nową przeprawę mostową otworzyło się na województwo podkarpackie, ale również przez tę nową przeprawę województwo świętokrzyskie otworzyło się też na nas.
Myślę, że możemy wspólnie czerpać z dobrych wzorców.
W Połańcu urzekła mnie zieleń miejska, organizacja ŚDS- u, basenu -  to są takie fajne rozwiązania, którymi naprawdę możecie się pochwalić, ale też od nas na podkarpaciu możecie się nauczyć fajnych, dobrych, innowacyjnych rozwiązań.
Dziękuję za fantastyczne spotkanie Panu Burmistrzowi Tarnowskiemu.
 
Liczę ,że to nie tylko pierwsze, ale również nie ostanie spotkanie wspólne samorządowców ziemi Mieleckiej i Połanieckiej.
17 czerwiec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia w budynku Pływali „Delfin” w Połańcu przy ul. Witosa 1, przeznaczonego pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa.
 
ZAŁĄCZNIKI:
16 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zaprasza na spotkanie z Kabaretem Skeczów Męczących

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Super wiadomość z ostatniej chwili !! Długo oczekiwane spotkanie z Kabaretem Skeczów Męczących odbędzie się UWAGA .... 2 września o godz. 20.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Znani i lubiani kieleccy kabareciarze zapraszają na program "Najśmieszniejszy" i gwarantują znakomitą zabawę.
 
16 czerwiec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Wspaniała wiadomość dla Fanów Teresy Werner! Już 24 czerwca o godz. 18.00 widzimy się z Państwem i Artystką w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. W kasie CKiSz dostępne ostatnie sztuki biletów na długo oczekiwany koncert Teresy Werner ‼️ Wcześniej zakupione bilety są nadal aktualne. Zapraszamy‼️‼️

16 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Propozycje kina Impresja

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Kino IMPRESJA zaprasz na filmy "Śniegu nie będzie" w dniach 18-20 czerwca - godz. 19:30 oraz "Cruella" w dniach 18-20 czerwca - godz. 17:00.

15 czerwiec 2021 Czytaj więcej

"JAK NAS WIDZĄ"

dodano przez: red.

O POŁAŃCU  WÓJT GMINY  WADOWICE GÓRNE - PAN MICHAŁ DEPTUŁA

 

14 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Wypełnij obowiązek spisowy

dodano przez: red.


W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie.

Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie dysponujące nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech i nieczytanie dokładnie treści pytań na formularzu spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek, popełnianych przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na Infolinię spisową i próbą poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem konsultanta.

USILNE PRZEKŁADANIE TERMINU ORAZ NIEPRZEKAZANIE DANYCH DZIAŁA NA NIEKORZYŚĆ

Warto pamiętać, że za brak udziału w spisie grozi kara grzywny nawet w wysokości 5 tysięcy złotych.

WAŻNE: RACHMISTRZAMI SPISOWYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PONIŻSZE OSOBY:

Pani Dominika Reichert

Pani Anna Kolera

Pani Natalia Macias

Pani Marta Niziałek.

 

14 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Z CYKLU "JAK NAS WIDZĄ"

dodano przez: red.


O Połańcu Wójt Gminy Mielec - Pan Józef Piątek

 

- Jesteśmy po konwencie wójtów, burmistrzów, prezydenta powiatu Mieleckiego, który odbył się w Połańcu. Proszę nam powiedzieć jakie wrażenia po wizycie w Połańcu. Jak ocenia Pan nasze miasto?

- Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie na konwent w waszym mieście w Połańcu. No dużym zaskoczeniem było to, że to miasto jest bardzo piękne. Oprócz tego, że odbył się konwent spotkaliśmy się w terenie troszeczkę. Pan Burmistrz pokazał nam swoje miasto i dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że bardzo pięknie skomponowane są osiedla w zieleń czyli nie są bezmyślnie karczowane lasy, a jakoś przemyślane jest to dosyć mocno i jest to w takiej pięknej symbiozie. Przede wszystkim są bardzo ładnie utrzymane place zieleni, ładnie wkomponowane place zabaw, dużo obiektów oświatowych począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, szkoła średnia wszystko jest to jakby w jednym miejscu, nie rozrzucone po całym mieście tylko tak ze sobą dobrze współgra można tylko tak naprawdę pozazdrościć tego jak wygląda wasze miasto.
 

- Co Pan myśli o powstającej infrastrukturze chodzi mi o m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy głównie przeznaczony dla osób starszych czy choćby basen w Połańcu?

- No to jest też taka perełka. Na basenie nie miałem okazji wcześniej być i byłem na wielu różnych basenach, a mimo że tak blisko nigdy nie było okazji. Jestem mile zaskoczony przede wszystkim też estetyką no czystość oczywiście wszędzie, bardzo funkcjonalne miejsce. Trzeba zwrócić uwagę, że wykorzystujecie energię ze słońca czyli bardzo ekologicznie nie tylko z waszej elektrowni, ale energię słoneczną i to jest na pewno takie podejście proekologiczne i godne podziwu także tutaj podziwiam pracę waszego włodarza Pana Burmistrza, bo naprawdę dzięki jego staraniom te elementy zostały zamontowane.
 

- Połączył nas już jakiś czas temu most na rzece Wiśle. Proszę powiedzieć jak ocenia Pan rozpoczętą współpracę z samorządem Połańca?

- Ten most łączy nie tylko miejscowości, ale też ludzi. Na pewno wymiana taka i kulturalna, dojazd do pracy. Dużo znam już związków takich międzyludzkich czyli osoby, które mieszkają po drugiej stronie mogą się łatwiej komunikować czyli jest to taka dobra rzecz, która powoduje, że łączą się ludzie nie tylko w interesy, ale i udział i to jest jakby najważniejsze. Dzięki temu możemy czerpać z waszej kultury, z waszego dobra i z zasobów tak naprawdę ludzkich i wy z nami i chodzi tutaj o przedsiębiorców, też przedsiębiorcy wiem, że powstaje u was strefa i są zainteresowani i nawet kiedyś gościłem przedsiębiorców i mówią, że rozmawiali właśnie z Burmistrzem czyli to świadczy bardzo dobrze o tym, że ten most połączył wiele takich ważnych elementów w życiu codziennym no i ekonomia przez to też się rozwija.

 

 


 

 

14 czerwiec 2021 Czytaj więcej

POŁANIEC DZIECIOM

dodano przez: red.


14 czerwiec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.