• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dodano przez: Dominika

INFORMACJA

07 marzec 2014 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Dominika

INFORMACJA 1
INFORMACJA 2

07 marzec 2014 Czytaj więcej

Lista odmian zalecanych do uprawy

dodano przez: Dominika

INFORMACJA

07 marzec 2014 Czytaj więcej

Dopłaty do materiału siewnego

dodano przez: Dominika

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

07 marzec 2014 Czytaj więcej

USUWANIE AZBESTU

dodano przez: Dominika

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu  informuje, że istnieje jeszcze możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W związku z tym osoby, które planują w 2014roku:

a)  wymianę pokryć dachowych, składają następujące dokumenty:
- deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
-  wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
- informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
-   kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
-  tytuł prawny do działki.

 

06 marzec 2014 Czytaj więcej

ZRÓWNOWAŻENIE WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I MIEJSCOWOŚCI GMINY POŁANIEC

dodano przez: Dominika

Nowoczesna, rozwijająca się oraz wspierająca swoich mieszkańców gmina, to zarazem samorząd, który potrafi na ten cel pozyskiwać znaczne środki z Unii Europejskiej. Do tych gmin w naszym regionie, które w umiejętny i skuteczny sposób korzystają z pieniędzy Brukseli i środków krajowych, inwestujących w rozwój miasta, wsi oraz w mieszkańców należy jedna z najbardziej przodujących w regionie, województwie, zauważalna w kraju - Gmina Połaniec.

06 marzec 2014 Czytaj więcej

WIOSENNA AKCJA

dodano przez: Dominika

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

06 marzec 2014 Czytaj więcej

Zimowe miraże 2014

dodano przez: Dominika

06 marzec 2014 Czytaj więcej

"MAGICZNY TEATR DLA DZIECI" MOŻLIWY DZIĘKI GŁOSOWANIU MIESZKAŃCÓW

dodano przez: Dominika

Drodzy mieszkańcy!

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu zwracają się z prośbą o poparcie inicjatywy pt. „Odkryj teatru magiczny świat”. Stowarzyszenie ubiega się o grant w wysokości 10000,00 zł na realizację projektu o tej nazwie w konkursie Fundacji AVIVA. Projekt przygotowany przez nas zakłada przede wszystkim wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, dostarczenie im wielu okazji do tego, aby poczuły się ważne, wartościowe i spełnione, a także wyposażenie ich rodziców w umiejętności, które będą tę wartość wzmacniały i rozwijały. Projekt będzie cyklem działań tematycznie związanych z teatrem.

06 marzec 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.