• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Podpisano umowę na dofinansowanie Projektu pn.: „Opracowania techniczne dla terenu inwestycyjnego - ETAP III”!

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych. Podziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

28 marzec 2012 Czytaj więcej

Czy to już wiosna?

Czy to już wiosna? Grupa rowerzystów z Sekcji PTTK Połaniec udała się 25 marca na jej poszukiwania. Ale zanim oddali się tropieniu wiosennych śladów, wrzucili do Kanału Strumień płonącą kukłę Marzanny. Symbolicznemu pożegnaniu zimy towarzyszyły  słowa wiersza „…Wrzucamy do wody niedobrą boginię, niech prędko do morza zła zima odpłynie…”
Podczas pokonywania czterdziestokilometrowej trasy drogami wiodącymi przez okoliczne pola i lasy, połanieckim turystom towarzyszyły promienie mocno grzejącego słońca i powiewy cieplejszego wiatru.

26 marzec 2012 Czytaj więcej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 marca 2012 roku (godz. 15:30)

26 marzec 2012 Czytaj więcej

Święto piłki siatkowej w Połańcu

Na przełomie lutego i marca w Publicznej Szkole Podstawowej i w Gimnazjum nr1 w Połańcu już po raz piąty odbyły się turnieje piłki siatkowej. Celem było uczczenie pamięci nauczyciela, doradcy metodycznego i trenera piłki siatkowej Krzysztofa Dobrocha. Zawodom patronowali Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec oraz Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu. W zawodach wzięło udział blisko 170 uczestników - dzieci i młodzież.

26 marzec 2012 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców naszej gminy o ustawowym zakazie wypalania roślinności w myśl art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 151 z 2009 r., poz. 1220 a p. zm.). Powyższa ustawa określa w art. 131 sankcje karne w przedmiotowej sprawie.
Wypalanie traw może być potencjalną przyczyną pożarów gospodarstw rolnych. Obecnie  wiele gospodarstw rolnych nie jest  obejmowane ubezpieczeniami  od następstw klęsk żywiołowych, zaś pożary każdego roku powodują utratę dorobku nie rzadko całego życia dla wielu rodzi

26 marzec 2012 Czytaj więcej

Delfin Połaniec na Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych

W dniach 9-11.03.2012 w Olsztynie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych – 14 lat.
Na pływalni wystartowało 466 zawodników, w tym 257 mężczyzn i 209 kobiet ze 105 klubów z całej Polski. Klub „LKS DELFIN POŁANIEC” reprezentował Tomasz Szweda, który w 3-dniowych zmaganiach wystartował 5-krotnie, poprawiając z każdym startem swoje wyniki życiowe.

26 marzec 2012 Czytaj więcej

Niezwykłe spotkanie

Dzień 9 marca był dniem wyjątkowym dla społeczności uczniowskiej i pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy za sprawą wizyty niecodziennego gościa- Księdza Biskupa Diecezji Sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej ZPO w Ruszczy. Wszyscy uczniowie, przedszkolaki w odświętnych strojach z niecierpliwością czekali na wizytę gościa.

26 marzec 2012 Czytaj więcej

Dotacje dla Połańca

Gmina Połaniec w dniu 13 marca otrzymała dotację na likwidację szkód poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych. Promesę na kwotę 600 000 zł z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Stanisława Rakoczego odebrał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jarosław Kądziela.

21 marzec 2012 Czytaj więcej

Wirtualna podróż dookoła świata

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Połańcu zaprasza wszystkich mieszkańców na wirtualną podróż dookoła świata. Jest to element międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2012”, do której przyłączyła się nasza Biblioteka. Kampania ma zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z Internetu.

21 marzec 2012 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.