• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZMNIEJSZENIE DOPŁYWÓW DO BUDŻETU GMINY POŁANIEC W TRUDNYM ROKU 2020 W PORÓWNANIU DO ROKU 2019 - AKTUALIZACJA

dodano przez: red. 

CAŁY DOKUMENT WYŚWIETLI  SIĘ PO KLIKNIĘCIU W WIDOCZNY OBRAZEK "CAŁOŚCIOWE PODSUMOWANIE"

16 październik 2020 Czytaj więcej

Zarządzenie

Dodano przez: A.K. 

                                            Zarządzenie Nr 103/2020
                                       Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
                                           z dnia 14 października 2020r.
     w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
                                                Miasta i Gminy Połaniec
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r.
poz. 713) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz.1398 z późn. zm.), zarządzam:
                                                                    § 1.
W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle, wprowadzam na terenie
Miasta i Gminy Połaniec pogotowie przeciwpowodziowe.
                                                                    § 2.
Zarządzam monitorowanie stanów wód w ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych oraz
podejmowania niezwłocznie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji
mogących powodować zagrożenia.
                                                                     § 3.
Działaniami ochronno - ratowniczymi kierował będę osobiście.
                                                                     § 4.
Meldunki i informacje dotyczące monitorowania stanu wód, aktualnej sytuacji i przebiegu
akcji ratowniczej należy przekazywać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu,
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 8650 305
                                                                      § 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty
i Wychowania.
                                                                      § 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     
 
                                                                                   
                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

 

                                                                                                Jacek Tarnowski
15 październik 2020 Czytaj więcej

PODZIEL SIĘ SWOJĄ TWÓRCZOŚCIĄ POETYCKĄ BĄDŹ PROZATORSKĄ NA ŁAMACH "MERKURIUSZA POŁANIECKIEGO"

dodano przez: red


Zapraszamy do publikowania swojej twórczości

Dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy chcą ujawnić swoją twórczość poetycką lub prozatorską, zapraszamy do współpracy. Teksty, którymi chcecie podzielić się (dowolna tematyka, mile widziane teksty o naszym miasteczku i gminie) z naszymi czytelnikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres dominika.reichert@poczta.polaniec.eu. Najciekawsze utwory ukażą się tradycyjnie w "Kąciku literackim" już w kolejnym wydaniu czasopisma samorządowego „Merkuriusz Połaniecki”.

Na Wasze utwory czekamy do 30 października 2020 roku.

Zapraszamy

DO WYPEŁNIENIA formularz zgody  - ZAŁĄCZNIK

 

15 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:154 - woj. małopolskie, świętokrzyskie

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Data i godzina wydania: 13.10.2020 - godz. 17:11
 
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:154
 
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
 
Stopień zagrożenia: 2
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 13.10.2020 do godz. 18:00 dnia 15.10.2020
 
Obszar: Wisła po ujście Wisłoki (małopolskie, świętokrzyskie)
 
Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych na Wiśle występują i w dalszym ciągu będą notowane wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich, odcinkami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach zostanie przekroczony stan alarmowy. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
 
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
 
 
 
IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61
 
www.imgw.pl | www.pogodynka.pl
 
Twitter: @IMGWMeteo
 
Znajdź nas: Facebook, Instagram, Linkedin

 

Należymy do Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)
15 październik 2020 Czytaj więcej

Koncert Teresy Werner

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W związku z nowymi wytycznymi rządu w dniu 25.10.2020 odbędą się dwa Koncerty Teresy Werner. O godz. 16.00 dla osób z biletami w rzędach parzystych, a o godz. 18.00 dla osób z biletami w rzędach nieparzystych. Koncerty odbędą się z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Uprzejmie przypominamy, że obowiązuje zasłanianie ust i nos oraz składanie oświadczeń. Zapraszamy na koncert.

15 październik 2020 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Informujemy, iż transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod nowym adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/jkJsXXpWXto

14 październik 2020 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC – KORZYŚCI I DUŻE OSZCZĘDNOŚCI DLA GMINY

Dodano przez: A.K. 

Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Modernizacja starych, nieefektywnych energetycznie systemów oświetleniowych jest jednym z najlepszych sposobów na obniżenie nakładów na energię elektryczną. 
 
Gmina Połaniec dążąc do nowoczesnych rozwiązań i oszczędności prowadzi dużą i wieloetapową inwestycję pn.„ Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.
14 październik 2020 Czytaj więcej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Dodano przez: A.K. 

       Dnia 8.10.2020 roku odbyły się Złote Gody,czyli 50 lecie Rocznicy Ślubu. Uroczystość tym razem nie odbyła się tradycyjnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, lecz na dużej sali sportowej w Zespole Szkół w Połańcu. Zmiana miejsca podyktowana była sytuacją jaka panuje w naszym kraju i obowiązującym reżimie sanitarnym.
Sytuacja ta jednak w żaden sposób nie wpłynęła na przygotowanie i przebieg tej ważnej uroczystości.
Na uroczystość zostały zaproszone pary małżeńskie z gminy Połaniec, które przeżyły wspólnie minimum 50 lat. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie nie tylko dla Jubilatów,ale także dla ich rodzin.
13 październik 2020 Czytaj więcej

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ponownie w Kinie "Impresja" w Połańcu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" ponownie w Kinie "Impresja" w Połańcu. Wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli obejrzeć tego niezwykle emocjonalnego dramatu zapraszamy do naszego kina w dniach 18-19.10 o godz. 19.00.
 
13 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                    ZARZĄDZENIE NR 100/2020
                        BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
                                  z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny
wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych
I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. w Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do
uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu
przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się
twórczością artystyczną (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2013r., poz. 3110 z
późn. zm.), zarządzam co następuje:
                                                              § 1.
Powołuję Komisję Stypendialną w celu analizy i oceny wniosków wraz
z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych I i II stopnia,
dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną
w następującym składzie:
 
1. Joanna Juszczyńska                  -  Przewodnicząca
2. Małgorzata Żugaj                        -  Wiceprzewodnicząca
3. Agnieszka Krupa                         - Sekretarz
4. Małgorzata Dalmata Konwicka    - Członek
5. Izabela Płonka                              - Członek
                                                               § 2.
1. Z prac Komisji sporządzony jest zbiorczy protokół podpisany przez
wszystkich członków biorących udział w zebraniu komisji.
2. Kompletny protokół Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Połaniec.
                                                                § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
                                                                § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Załącznik:
 
12 październik 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.