• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KAJAKIEM PO CZARNEJ


Projekt współpracy to działania polegające na inicjowaniu i realizowaniu zadań pomostowych, wspierających współpracę pomiędzy lokalnymi grupami działania. Założeniem jest, że projekty współpracy nakierowane są na realizację celów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wspólnym celem świętokrzyskich grup działania jest rozwój turystyki. I w oparciu o takie założenie Lokalna Grupa Działania –Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu zawiązała partnerstwo z Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy, Lokalną Grupą Działania PONIDZIE z siedzibą w Pińczowie oraz Stowarzyszeniem Ziemia Jędrzejowska – GRYF z siedzibą w Jędrzejowie, efektem którego ma być zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego poprzez tworzenie, rewitalizację i promocję szlaków turystycznych. Na przygotowanie projektu, mającego na celu stworzenie podstaw do dalszej realizacji zadania w ramach złożonego wniosku na działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW, partnerzy projektu otrzymali pomoc.

03 kwiecień 2013 Czytaj więcej

KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT PROMOCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest już na półmetku swojej realizacji.

02 kwiecień 2013 Czytaj więcej

Kolejne sukcesy zapaśników z Połańca

23 marca 2013r.  W Kraśniku odbyły się otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Zapasach – styl wolny. Łącznie startowało 193 zawodników z 10 klubów z Polski i 2 ze Słowacji. Zawody organizowane zostały dla trzech różnych grup wiekowych: dla dzieci, młodzików i juniorów. Trzymając się podziału wiekowego, zawodnicy reprezentujący  MKS ,,CZARNI” Połaniec indywidualnie uplasowali się na podium zajmując kolejno miejsca:

29 marzec 2013 Czytaj więcej

Będzie ciepło w świetlicach wiejskich na terenie gminy Połaniec!

W dniu 27.03.2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, doszło do uroczystego podpisania kolejnej umowy, której przedmiotem jest m.in. Budowa świetlicy w Kamieńcu, boisk sportowych w Zrębinie oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania i monitoringu w świetlicach w sołectwach gminy Połaniec.

29 marzec 2013 Czytaj więcej

ŚNIADANIE WIELKANOCNE W WTZ POŁANIEC

27 marca odbyło się Śniadanie Wielkanocne podopiecznych WTZ. Na uroczystym spotkaniu uczestnicy WTZ przekazali naszym gościom życzenia świąteczne: członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Panu Piotrowi Żołądek, który gościł u nas po raz pierwszy, Burmistrzowi naszego miasta - Panu Jackowi Tarnowskiemu oraz Skarbnik MiG Połaniec -  Małgorzacie Żugaj.

28 marzec 2013 Czytaj więcej

Powstaną nowe place zabaw, boiska oraz świetlica na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Wczoraj, tj. 25 marca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, doszło do podpisania kolejnej umowy. Tym razem przedmiotem umowy była Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica”.

26 marzec 2013 Czytaj więcej

Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym

15-17.03.2013 na 4 matach Klubu Rokita Brzeg Dolny rywalizowało 245 zapaśników z 63 klubów Polski. Turniej ten, będący PUCHAREM POLSKI KADETÓW W ZAPASACH W STYLU WOLNYM, był jednocześnie pierwszą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w połowie lipca w Zgierzu. Dużym sukcesem zakończył się start zawodników MKS CZARNI POŁANIEC.
25 marzec 2013 Czytaj więcej

KOLEJNE DROGI GMINNE BĘDĄ REMONTOWANE!

W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, doszło do uroczystego podpisania dwóch umów dotyczących odbudowy i przebudowy kolejnych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

25 marzec 2013 Czytaj więcej

Przytulić kurkę, nakarmić gołębia, pogłaskać królika – czyli ptaki i inne zwierzaki na giełdzie w Połańcu

Jest w Połańcu takie miejsce, do którego ludzie kochający ptaki ciągną co miesiąc nawet z odległych stron. Każdego miesiąca (w czwarty) niedzielny ranek, na terenie nowego placu targowego przy ul. KRAKOWSKIEJ 18 spotykają się miłośnicy ptaków i drobnego inwentarza.  Barwne kury, ciekawie upierzone gołębie, miłe w dotyku króliki i jeszcze milsze papugi, kaczki, bażanty, zachwyt zwiedzających i radość z głaskania nie tylko futrzaków, ale i ptaków - wszystko to miało miejsce w minioną niedzielę na giełdzie ptactwa i drobnego inwentarza. Hodowcy gołębi przywożą swoich pupilków, by ich wymienić na inne lub sprzedać.
25 marzec 2013 Czytaj więcej

E-Urząd

Sprawna organizacja pracy i funkcjonowania Urzędu wiąże się bezpośrednio z wprowadzaniem nowych metod i technik zarządzania, inicjowaniem i koordynowaniem prac związanych z doskonaleniem funkcjonowania administracji gminnej. Wypełniając powyższe zadania Urząd Miasta i Gminy w Połańcu obrał za cel usprawnienie klasycznego sposobu załatwiania spraw, związanego z osobistą wizytą w Urzędzie i wypełnianiem papierowych formularzy poprzez rozbudowę elektronicznych formularzy. Zgodnie z wymogami Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy  posiada możliwość przyjmowania wniosków i pism w formie elektronicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dążymy do maksymalnego wykorzystania nowoczesnych możliwości jakie daje Internet. Przypominamy, że w tym celu została uruchomiona m.in. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), która umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) złożyć pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Część usług oprócz drogi tradycyjnej można zrealizować przez Internet łącząc się bezpośrednio z Platformą ePUAP. Nadal trwają prace nad poszerzeniem katalogu o kolejne usługi.

22 marzec 2013 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.