• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

TOPIENIEM MARZANNY WITAMY WIOSNĘ!

Uczestnicy WTZ w  Połańcu w zimowej scenerii przywitali kalendarzową wiosnę. Topienie Marzanny tradycyjnie odbyło się na promie w Połańcu, gdzie własnoręcznie zrobiona przez podopiecznych WTZ „TOSIA” symbolicznie spłonęła zwiastując, miejmy nadzieję, zbliżającą się wiosnę.

/WTZ w Połańcu/

21 marzec 2013 Czytaj więcej

Na aktywność nigdy nie jest za późno

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu. Termin składania ofert: do 28 marca 2013.

Priorytetami konkursu są:
I. Edukacja osób starszych
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)


Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:
1. zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
• większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej,
• tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających niekorzystnej sytuacji,
• promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych o uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
• tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.

2. tworzenie warunków dla integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

3. rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4. zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

• rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
• rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.

Zachęcamy Państwa do składania wniosku w ramach w/w konkursu.

21 marzec 2013 Czytaj więcej

GMINA POŁANIEC W „BIAŁYM PUCHU”

Zima ma się ku końcowi. Momentami była wyjątkowo piękna, momentami surowa i mroźna. W tym roku trochę brakowało nam słonecznych dni. Teraz czekamy na pierwsze dni wiosny, ale warto te ciekawe miejsca, których w naszej gminie nie brakuje uwiecznić na fotografii, bo prezentują się wspaniale również zimą. Dlatego zwracamy się do wszystkich  mieszkańców,którzy posiadają zdjęcia pokazujące piękno zimy w Połańcu o nadsyłanie fotografii na adres: sekretariat@umig.polaniec.pl w terminie do 30 marca lub składać osobiście w UMiG pok. 215 (wersja elektroniczna). Do podpisanych zdjęć należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne dysponowanie zdjęciami przez UMIG).
 
Mogą to być plenery, zdjęcia makro czy portrety. Stosujemy tutaj zasadę dowolności, ale zdjęcia musi łączyć jedno - wspólnym mianownikiem ma być Gmina Połaniec.
Z najładniejszych fotek stworzymy wielką zimową galerię zdjęć.

Dziękujemy za zdjęcia już nadesłane

21 marzec 2013 Czytaj więcej

Raport z badania "Wieś czy globalna wioska?"

Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich.W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych.

21 marzec 2013 Czytaj więcej

PIT PRZEZ INTERNET

 

Podobnie jak w latach ubiegłych można złożyć zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje. Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2012 złożono ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Skorzystanie z systemu e-Deklaracje jest najprostszym, najszybszym i darmowym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub dowolnego innego miejsca, bez konieczności przygotowania dokumentów w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego.
20 marzec 2013 Czytaj więcej

Duża Liga Pływacka w Połańcu rozegrana

Pływalnia Miejska w Połańcu gościła w sobotę 144 zawodników z ośmiu klubów naszego województwa biorących udział w zawodach 2 rundy Dużej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej. Pływacy rywalizowali na dystansach 200m stylem zmiennym i dowolnym, 100m stylem klasycznym oraz 50m stylem motylkowym w wyścigach indywidualnych oraz na dystansie 4x50m stylem dowolnym w wyścigach sztafet. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Żugaj.

20 marzec 2013 Czytaj więcej

FINAŁ KONKURSU „POLSKI WYNALAZEK 2013”

Dziękujemy serdecznie za wszystkie Wasze sms-y wysłane na nasz wynalazek! Było ich naprawdę bardzo dużo - po zakończeniu programu 25% (CYBERROKO pozostało na 30%). Jesteśmy dumni, że mamy, aż tak wielu przyjaciół, znajomych i tych którzy nas zupełnie bezinteresownie wspierali! JESTEŚCIE WSPANIALI - to dzięki Waszym głosom, jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się z drugiego miejsca!

/Kamil, Wojtek i Mariusz/
20 marzec 2013 Czytaj więcej

I Turniej Gier Video w Kinie "Impresja"

18 marca miłośnicy gry Call of Duty: Black Ops przejęli salę Kina „Impresja”. Pod nowoczesny projektor kinowy została podłączona konsola do gier Playstation 3 i rozegrano emocjonujący turniej. O zwycięstwo walczyło zaciekle 12 dwuosobowych zespołów, a rozgrywki przebiegały w atmosferze wzajemnej rywalizacji. 
20 marzec 2013 Czytaj więcej

Piesek czeka na dom!

Na nowego pana i ciepły dom czeka niewielkich rozmiarów piesek. Jest  bystry, ufny i skory do zabawy. Lubi głaskanie i kontakt z ludźmi. Porzucony przez właściciela, potrzebuje teraz ludzi, którzy poświęcą mu swój czas, obdarzą miłością i stworzą szczęśliwy dom.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem telefonu 15 865 05 40 wew. 21 lub bezpośrednio na miejscu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Połańcu ul. Krakowska 11
.

20 marzec 2013 Czytaj więcej

Nabory wniosków w ramach PROW 2007-2013

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabory wniosków: o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”; o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 3.3.  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresu tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury oraz o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

20 marzec 2013 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.