• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

"Ziemia to wyspa zielona" XIII Przegląd Zespołów Przedszkolnych "Ekologia w wierszu i piosence"

Dnia 13 kwietnia 2012 roku w Centrum Kultury i Sztuki odbył się XIII Przegląd Zespołów Przedszkolnych „Ekologia w wierszu i piosence”, w którym wzięło udział 200 przedszkolaków z Miasta i Gminy Połaniec oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z Pacanowa. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł, a organizatorami byli: Przedszkole Publiczne w Połańcu i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
18 kwiecień 2012 Czytaj więcej

Tomasz Szweda i Mateusz Kutz na podium!

W sobotę 14 kwietnia 2012r. w Jędrzejowie odbyła się II runda Dużej Ligi. „LKS DELFIN POŁANIEC” reprezentowało dwóch zawodników Tomasz Szweda rocznik 1998 oraz Mateusz Kutz rocznik 1999. 

17 kwiecień 2012 Czytaj więcej

Rocznica Przysięgi T. Kościuszki na Krakowskim Rynku

24 marca br. Delegacja Towarzystwa Kościuszkowskiego wzięła udział w uroczystościach rocznicowych w dniu Przysięgi Tadeusza Kościuszki na Krakowskim Rynku. Przysięga ta rozpoczęła powstanie zwane też Insurekcją Kościuszkowską. Dla członków ruchu kościuszkowskiego w całej Polsce to pierwsze z cyklu spotkań upamiętniających tamten okres naszej historii.
04 kwiecień 2012 Czytaj więcej

Wyróżnienie dla Przedszkolaków

Dzieci z grupy „Krasnale” z Przedszkola Publicznego w Połańcu Filia Nr 1 i grupy integracyjnej „Słoneczka” z Przedszkola Publicznego w Połańcu wzięły udział w II Multimedialnym Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Parateatralnych, nad którym patronat objęła Pani Minister Edukacji Krystyna Szumilas.

04 kwiecień 2012 Czytaj więcej

Podpisano umowę na dofinansowanie Projektu pn.: „Opracowania techniczne dla terenu inwestycyjnego - ETAP III”!

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych. Podziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

28 marzec 2012 Czytaj więcej

Czy to już wiosna?

Czy to już wiosna? Grupa rowerzystów z Sekcji PTTK Połaniec udała się 25 marca na jej poszukiwania. Ale zanim oddali się tropieniu wiosennych śladów, wrzucili do Kanału Strumień płonącą kukłę Marzanny. Symbolicznemu pożegnaniu zimy towarzyszyły  słowa wiersza „…Wrzucamy do wody niedobrą boginię, niech prędko do morza zła zima odpłynie…”
Podczas pokonywania czterdziestokilometrowej trasy drogami wiodącymi przez okoliczne pola i lasy, połanieckim turystom towarzyszyły promienie mocno grzejącego słońca i powiewy cieplejszego wiatru.

26 marzec 2012 Czytaj więcej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 marca 2012 roku (godz. 15:30)

26 marzec 2012 Czytaj więcej

Święto piłki siatkowej w Połańcu

Na przełomie lutego i marca w Publicznej Szkole Podstawowej i w Gimnazjum nr1 w Połańcu już po raz piąty odbyły się turnieje piłki siatkowej. Celem było uczczenie pamięci nauczyciela, doradcy metodycznego i trenera piłki siatkowej Krzysztofa Dobrocha. Zawodom patronowali Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec oraz Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu. W zawodach wzięło udział blisko 170 uczestników - dzieci i młodzież.

26 marzec 2012 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców naszej gminy o ustawowym zakazie wypalania roślinności w myśl art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 151 z 2009 r., poz. 1220 a p. zm.). Powyższa ustawa określa w art. 131 sankcje karne w przedmiotowej sprawie.
Wypalanie traw może być potencjalną przyczyną pożarów gospodarstw rolnych. Obecnie  wiele gospodarstw rolnych nie jest  obejmowane ubezpieczeniami  od następstw klęsk żywiołowych, zaś pożary każdego roku powodują utratę dorobku nie rzadko całego życia dla wielu rodzi

26 marzec 2012 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.