• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Mamy interaktywny zestaw multimedialny!

CO TO JEST TABLICA INTERAKTYWNA?

Jest to urządzenie o wyglądzie dużej tablicy, współdziałające z komputerem i projektorem multimedialnym. Tablica pełni rolę wielkiego monitora, który reaguje na dotyk specjalnego pióra. dzięki temu osoba stojąca przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony na komputerze. Tablica ma ponadto własne oprogramowanie ułatwiające pracę nauczycielowi oraz pozwalające na robienie notatek i zapisywanie ich w pamięci komputera.

08 listopad 2011 Czytaj więcej

MIASTO I GMINA POŁANIEC ZNOWU W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE W POLSCE. NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM!!!

 Zmianie ulega nie tylko wielkość inwestycji samorządowych, ale zaobserwować można też charakterystyczną ewolucję struktury realizowanych projektów.

W dziedzinie inwestycji w infrastrukturę techniczną, w latach 2008 – 2010, POŁANIEC ZNALAZŁ SIĘ NA 24 MIEJSCU WŚRÓD MNIEJSZYCH MIAST Z CAŁEJ POLSKI!

Natomiast bez dotacji inwestycyjnych, POŁANIEC ZAJĄŁ 19 MIEJSCE W POLSCE,

A 1 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM!!!

   Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się na trzech głównych działach:
- TRANSPORT (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),
- GOSPODARKA KOMUNALNA (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.),
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W rankingu wzięto pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2010 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat – 2008 – 2010.

20 październik 2011 Czytaj więcej

MIASTO I GMINA POŁANIEC „MIASTEM I GMINĄ ROKU 2010/2011”!!!

 

W dniu 10 czerwca b.r. została rozstrzygnięta VII Edycja Plebiscytu "Euro-Gmina 2010/2011” województwa świętokrzyskiego. Plebiscyt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem jednostek samorządowych i stworzył znakomitą okazję do prezentacji świętokrzyskich gmin. Laureatów Konkursu wyłoniła Kapituła, w skład której wchodzą, poza Marszałkiem i Wojewodą Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele organizacji samorządowych. To oni przyznają nagrody główne i wyróżnienia. Patronat honorowy nad VII Edycją Plebiscytu "Euro-Gmina 2010/2011” województwa świętokrzyskiego objęli Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka - Koruba oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas. Uroczysta gala i wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

14 czerwiec 2011 Czytaj więcej

MIRAŻE

dodano przez: Dominika

Zapraszamy 16 kwietnia o godz. 16.00 do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na Miraże- widowisko taneczno - muzyczne z udziałem dzieci i młodzieży z CKiSz

12 kwiecień 2011 Czytaj więcej

POŁANIEC W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE SAMORZĄDÓW W KRAJU!!!

 

Z województwa świętokrzyskiego jest to jedyna gmina, która została uznana za najlepiej rozwijającą się jednostkę samorządową. Wynik rankingu prezentującego doskonały rozwój miast oraz gmin w kraju, bazuje na analizie 16 wskaźników z obszaru gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Został opracowany na podstawie niezależnych danych GUS i obejmuje swym zakresem wszystkie krajowe jednostki samorządowe w liczbie 2 479 w podziale na gminy miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie. Ideą przeprowadzonego rankingu była ocena efektywności działania oraz stopnia rozwoju wszystkich samorządów, ale również promocja oraz upowszechnianie dobrych praktyk rozwojowych wypracowanych przez dynamicznie rozwijające się gminy. Dyplomy zostały wręczone w poniedziałek 8 listopada 2010 w Warszawie, w Pałacu Staszica podczas uroczystego ogłoszenia wyników rankingu.

09 listopad 2010 Czytaj więcej

Gmina Połaniec laureatem III edycji rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”

Ogłoszeniu wyników towarzyszyło seminarium poświęcone lepszemu wykorzystaniu pieniędzy publicznych. Ranking odbywał się pod patronatem  Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców.

04 czerwiec 2009 Czytaj więcej

Połaniec: Europejska Gmina - Europejskie Miasto

Podstawą rankingu są dane zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które objęło patronat nad przedsięwzięciem. Przy ocenie decydująca była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców.

Partnerami merytorycznymi rankingu są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firma doradcza Ernst & Young. Wyniki rankingu ogłaszane są w trakcie czterech spotkań regionalnych. W dniu 9 kwietnia 2008 r. w Krakowie w Centrum Biurowym Lubisz odbyła się uroczysta Gala wręczenia dyplomów dla Laureatów z województw: małopolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Dyplom za zajęcie przez Miasto i Gminę Połaniec trzeciego miejsca w województwie świętokrzyskim odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski. Drugie miejsce zajęła Gmina Rytwiany a zaszczytne pierwsze miejsce i pozycję Lidera przyznano Gminie Wąchock.

Wśród wyróżnionych Laureatów znaleźli się również gmina/miasto: Oleśnica, Kije, Starachowice, Szydłów, Piekoszów, Wiślica, Staszów.

Pełna lista rankingowa wraz z klasyfikacją punktową poszczególnych gmin województwa świętokrzyskiego zostanie opublikowana przez Gazetę Prawną 30 kwietnia 2008 r.

10 kwiecień 2008 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.