• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

STOPIEŃ ALARMOWY W KRAJU

P-121-108-20

Zarządzenie NR 94 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium RP  w związku z czym prosimy o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 94

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

10 lipiec 2020 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez:A.K. Materiał nadesłany

Grafika przedstawia zaproszenie kina "Impresja" w Połańcu na film Piotra Adamskiego pt. "EASTERN" w wersji 2 D.Film będzie można obejrzeć w dniach 10 i 12 lipca (piątek, niedziela) o godzinie 19:00. Czas trwania projekcji wynosi 78 minut, a wstęp na seans jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia.

 

 

 

10 lipiec 2020 Czytaj więcej

W GMINIE POŁANIEC RUSZA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

        dodano przez: red.  


      W dniu  09.07. 2020 r. odbyło się spotkanie robocze w Stopnicy gmin partnerskich, którzy realizują  wspólny projekt na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla mieszkańców – 425 zestawów (domów).

             Docelowym efektem będzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektrycznej i cieplnej dla indywidualnych gospodarstw domowych, dla ich właścicieli, poprzez ograniczenie lub brak konieczności poboru z tradycyjnych źródeł. Spotkanie odbyło się z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru i miało na celu omówienie wszelkich warunków i zasad realizacji zadania. Gminę Połaniec reprezentował zastępca burmistrza – Robert Stachowicz i pracownicy merytoryczni.

ZDJ.1 PANELE FOTOWOLTAICZNE

09 lipiec 2020 Czytaj więcej

KORONAWIRUS NIE ODPUSZCZA – przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa

dodano przez: red. 


            Epidemia, która wybuchła na świecie 17 listopada 2019 dotknęła również Polskę. Pomimo różnych restrykcji i obostrzeń wprowadzonych dla mieszkańców zachorowalność nadal występuje. Epidemia COVID nie zwalnia. Koronawirus SARS-CoV-2 wywołał pandemię – wg danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba potwierdzonych przypadków na świecie na dzień 9.07.2020 wynosi:

liczba zachorowań na świecie: 12 043 922,
liczba zgonów na świecie: 549 735,

W skali naszego kraju do chwili obecnej:
potwierdzone przypadki: 36 951
wyzdrowiało: 25 477
ofiary śmiertelne: 1 551
Średnia liczba zakażeń z ostatnich 7 dni w Polsce to ok. 274 dziennie (potwierdzonych). 

               Na terenie gminy Połaniec kontynuujemy działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia zakażeniem dla mieszkańców. W instytucjach prowadzonych przez gminę nadal obowiązują i są realizowane wytyczne GIS w następującym zakresie: higiena, pomiar temperatury, stosowanie dystansu, środków ochrony osobistej w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zarządzeniami wprowadzonymi przez kierowników jednostek, dezynfekcja przestrzeni i urządzeń, w zamkniętych pomieszczeniach zachowanie konieczności częstej wymiany powietrza. Dodatkowo dezynfekowane są urządzenia przy jednostkach oświatowo – wychowawczych każdego dnia.

09 lipiec 2020 Czytaj więcej

SKATEPARK W POŁAŃCU ZOSTAŁ ODNOWIONY

Dodano przez: A.K. 

    Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i tych nieco starszych amatorów sportów wyczynowych.
Jest to miejsce, które skupia entuzjastów jazdy na deskorolce, czy rolkach, a nawet rowerach.
Każdego popołudnia spotyka się tam liczna grupa osób podzielających wspólną pasję i próbuje swoich sił w coraz to ciekawszych akrobacjach.
Skatepark w Połańcu posiada ciekawy tor przeszkód z rampami o różnych stopniach trudności. Znajdziemy tu m.in.:
- Bank ramp
- Quarter pipe
- Funbox fala z grindboxami prostym oraz łamanym
- Grindbox
- Poręcz prosta
- Minirampa
Ciągła eksploatacja skateparku powoduje, iż nawierzchnia znajdujących się tam ramp uległa zużyciu, dlatego sukcesywnie okresowo wymieniane są uszkodzone elementy.
 

 

09 lipiec 2020 Czytaj więcej

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU!

Dodano przez: A.K.

       Posiadanie psa wiąże się z wieloma obowiązkami. Niestety, co często widać na  trawnikach czy chodnikach, mieszkańcy zapominają, że po swoim zwierzaku trzeba posprzątać. Sprzątanie tego, co w czasie spacerów pozostawiają nasi pupile, to z jednej strony wypełnianie obowiązków właścicieli psa, a z drugiej strony - wyraz odpowiedzialności za otocznie. Sprzątanie po psie wcale nie musi być ogromnym bólem i czymś niewygodnym. Wystarczy, że wejdzie nam to w nawyk. Pamiętajmy, że niezależnie od miejsca zamieszkania: wieś, miasto, musimy sprzątać po psie.

 

 
07 lipiec 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

07 lipiec 2020 Czytaj więcej

PREZYDENT STARACHOWIC - MAREK MATEREK ZACHWYCONY POŁAŃCEM

dodano przez: red. 

W dniu dzisiejszym miłą wizytę na ziemi połanieckiej złożył prezydent Starachowic - Marek Materek,  podczas której spotkał się z burmistrzem miasta i gminy Połaniec- Jackiem Tarnowskim. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu dyskusja dotyczyła obecnej sytuacji samorządów związanej z mniejszymi dopływami do budżetu gminy oraz sposobów minimalizowania skutków. Celem wizyty był przegląd inwestycji na naszym terenie, które prezydent chciał zobaczyć na własne oczy. Wizytacja dotyczyła infrastruktury drogowej, nasadzeń i ozdobnej zieleni, rynku, kompleksów basenowych z przedstawieniem ekologicznych rozwiązań i i naszej oferty w kierunku mieszkańców i gości. Prezydent był również zainteresowany przestrzenią dla dzieci, seniorów, obejrzał infatrukturę szkolną, obszar handlu - plac targowy oraz CKisz. Gość pogratulował włodarzowi oraz mieszkańcom skuteczności w działaniu dla ożywionego, nowoczesnego rozwoju gminy. Nie krył zachwytu nad pozytywnymi zmianami w Połańcu.

06 lipiec 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

06 lipiec 2020 Czytaj więcej

PODSUMOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO - "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ NA TERENIE GMINY POŁANIEC"

Dodano przez: A.K. 

      Miasto i Gmina Połaniec w ramach istniejących potrzeb oraz modernizacji cyklicznie realizuje zadania, które wpływają na poprawę dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej dla potrzeb wszystkich uczniów w placówkach z terenu  gminy Połaniec.
Gmina obecnie realizuje projekt pn.  „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”  w oparciu o  złożony przez gminę wniosek w dniu 15 listopada 2018 roku i na jego podstawie otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych w w dniu 28 czerwca 2019 roku w kwocie - 416 608, 51 zł brutto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Projektem zostały objęte Szkoła Podstawowa w Połańcu oraz Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy.
06 lipiec 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.