• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie meteorologiczne prognozujące gęstą mgłę od godziny 23:00 dnia 02.03.2021 roku

do godziny 09:00 dnia 03.03.2021 roku.

02 marzec 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - OKRĄGŁA

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Okrągła

 

 
02 marzec 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

dodano przez: red.

Połaniec, dnia 1marca 2021 r.

 

GK.6840.3.2021.KGK


INFORMACJA

            Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 1 marca 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.euoraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

ZAŁĄCZNIK

 


 

01 marzec 2021 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

dodano przez: red. 

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 14 (53) LUTY  2021

 

01 marzec 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/i2hs7l6RpUo

25 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - LUSZYCA

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

LUSZYCA 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Luszyca
 
25 luty 2021 Czytaj więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działki nr 313 w Brzozowej

Dodano przez: A.K. 

INFORMACJA

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 313 o powierzchni 0,05 ha.
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
ZAŁĄCZNIK:
25 luty 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K.  Materiał nadesłany

CZAROWNICA MIŁOŚCI
26 lutego - godz. 19:30
27 i 28 lutego - godz. 19:00
 
PINOKIO
26 lutego - godz. 17:00
27 i 28 lutego - godz. 16:00
 
 
26 lutego - godz. 19:30
27 i 28 lutego - godz. 19:00
24 luty 2021 Czytaj więcej

Wsparcie inwestycyjnych zadań dla gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodano przez: A.K. 

Gmina Połaniec poraz kolejny złożyła maksymalną liczbę wniosków o dofinansowanie inwestycji, które mają na celu wsparcie mieszkańców naszej gminy w zakresie zdrowia i pomocy dla lokalnej przedsiębiorczości.
Do realizacji tych zadań nasz gmina przygotowywała się wiele lat, pozyskując w tym celu grunty, opracowując plany miejscowe, koncepcje i uzyskując pozwolenie na budowę.
 
W drugim naborze złożone zostały 3 wnioski:
 
1.Budowa nowej Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu
 
Za kwotę: 10 000 000, 00 zł
 
23 luty 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

USUWANIE AZBESTU
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec  informuje, że istnieje  możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
W związku z tym osoby, które planują w 2021 roku:
    a) wymianę pokryć dachowych, powinny złożyć  następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów     zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem    wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki.
b)  przekazanie odpadów zawierających azbest, powinny złożyć następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki;
    • oświadczenie firmy uprawnionej do demontażu wyrobów zawierających azbest o prawidłowości wykonania prac.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  do dnia 01.03.2021 roku. 
 
Druki deklaracji, wniosków, informacji, oceny - można pobrać ze strony http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/ lub   w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  Informacji telefonicznej udziela:  Tadeusz Jarzyna 15 8650141.
 
 
Załączniki:
22 luty 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.