• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Drodzy widzowie!!!
 
Już od 12 lutego Kino Impresja wznawia działalność  z zachowaniem bezpiecznego reżimu sanitarnego. 
 
Do zobaczenia!!!!
05 luty 2021 Czytaj więcej

Czasopismo „Kosynier – Nasza Ziemia Połaniecka” wraca do wersji papierowej

dodano przez: red. 


Miło mi poinformować, że po wielu miesiącach wydawania czasopisma lokalnego „Kosynier – Nasza Ziemia Połaniecka” w związku z pandemią wyłącznie w wersji cyfrowej, została podjęta decyzja o przywróceniu również wersji papierowej. Już kolejny numer czasopisma trafi zgodnie z pierwotnym założeniem bezpośrednio do mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego. Czasopismo posiada charakter powszechny i skierowane jest do całej wspólnoty samorządowej jako periodyk nieodpłatny i jest to  jedna z najskuteczniejszych form informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach z naszego miasta i gminy.

 

Dominika Reichert

Redaktor naczelna 

05 luty 2021 Czytaj więcej

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ

dodano przez: red. 

04 luty 2021 Czytaj więcej

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI

dodano przez: red. 

FILM INFORMUJĄCY O POWSZECHNYM SPISIE LUDNOŚCI W 2021

04 luty 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu

od godziny 15:00 w dniu 04.02.2021 r. do godziny 09:00 w dniu 05.02.2021r.

04 luty 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu

od godziny 15:00 w dniu 04.02.2021 r. do godziny 09:00 w dniu 05.02.2021r.

Prognozuje się również wystepowanie silnego wiatru od godz. 22:00 dnia 03.02.2021 r. 

do godz. 12:00 dnia 04.02.2021 r.

04 luty 2021 Czytaj więcej

Zawiadomienie

dodano przez: red. 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/222/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zostały ustalone nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

03 luty 2021 Czytaj więcej

GMINNE BIURO SPISOWE

dodano przez: red. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - informacje ogólne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. Ostatni raz przeprowadzany był w 2011 roku. W tym roku znów czeka nas Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - bo zgodnie z przepisami, realizuje się go co 10 lat. Po co?To właśnie w spisach powszechnych ludności i mieszkań zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. Te podstawowe informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://spis.gov.pl/ Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Co ważne, tegoroczny spis będzie realizowany następującymi metodami: obowiązkowo metodą samospisu internetowego oraz uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego.


Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Gminny Komisarz Spisowy

w dniu 25 stycznia 2021 r. utworzył

Gminne Biuro Spisowe

do realizacji zadań narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.  w składzie:

 

1) Bogumiła Niespodziewana -Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2) Jakub Moryto-Koordynator gminny

3) Anna Łysiak-Członek

4) Dominika Reichert-Członek

5) Zbigniew Kosowicz-Członek

6) Barbara Haliniak-Członek

7) Danuta Dzieciuch-Członek

8) Patrycja Żelazny-Członek

9) Ewa Patriak-Członek.

......................................................................

Siedziba Gminnego Biura Spisowego w Połańcu

Urząd Miasta i Gminy Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

03 luty 2021 Czytaj więcej

Protokół z dn. 28.01.2021

Dodano przez: A.K.

Protokół z dn. 28.01.2021 z zebrania Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w roku 2021.

Załącznik:

Protokół z dn. 28.01.2021

 

03 luty 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

Grafika dotyczy informacji na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych.

ULOTKĘ INFORMACYJNĄ OTRZYMA KAŻDE GOSPODARSTWO DOMOWE NA TERENIE GMINY POŁANIEC

03 luty 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.