• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Wyłudzenia tożsamości - działania pomocowe BIK podczas pandemii

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

cid:image002.jpg@01D2675A.A0925D70 Logo_Bankowcy_dla_Edukacji_Ok_nowe cid:image005.jpg@01D270BB.2FAC1E10

 
BIK pomaga Polakom podczas pandemii – jak można skorzystać?
 
Ograniczenia związane z pandemią przeniosły większość ludzi do Internetu. Zmusiły do zdalnych zakupów i transakcji płatniczych online także osoby, które nie były do tego przyzwyczajone. To na ich dane czyhają przestępcy, licząc na ludzki błąd, brak doświadczenia i wiedzy jak chronić swoje dane. Ponad połowa Polaków (51%) przyznała, że nie zna żadnych usług ochronnych i nigdy z nich nie korzystała – wynika z najnowszego badania opinii, przeprowadzonego 28.04.2020 r. Są jednak sposoby na to, aby skutecznie ochronić się przed wyłudzeniem kredytu. Takim narzędziem jest Alert BIK, który Biuro Informacji Kredytowej udostępnia obecnie za darmo na trzy miesiące. 
 
Alerty BIK – to jedyne narzędzie prewencyjne, które ostrzega o próbie wyłudzenia  na nasze dane. Mając aktywne Alerty BIK dostaniemy powiadomienie SMS lub e-mail w momencie gdy w BIK pojawi się zapytanie o naszą historię kredytową, co jest standardowym elementem procesu kredytowego i pożyczkowego. Jeśli klient sam nie składał żadnych wniosków o kredyt, nie kupował nic na raty ani nie poręczał kredytu, to pojawienie się Alertu może oznaczać, że ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. 
Od 7 maja do 30 czerwca 2020 r. usługę Alertów BIK można bezpłatnie aktywować na 3 miesiące. 
 
 
 
 
 
25 maj 2020 Czytaj więcej

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC W 2019 ROKU

Dodano przez: A.K. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem za 2019 rok.

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC
 W 2019 ROKU

25 maj 2020 Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

25 maj 2020 Czytaj więcej

Premia dla młodych rolników

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

22 maj 2020 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

dodano przez: red


Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski informuje, że od poniedziałku tj. 25 maja 2020r. swoją działalność wznawiają przedszkola, żłobek, odziały przedszkolne. Przywrócona będzie również możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć powrotu swojego dziecka do placówki proszeni są o dokładne zapoznanie i zastosowanie się do obowiązujących wymogów. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i zasad sanitarnych.

22 maj 2020 Czytaj więcej

Tydzień Bibliotek 2020 w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

 
Skończył się tegoroczny Tydzień Bibliotek, który z uwagi na niecodzienną sytuację  wyglądał inaczej niż zwykle. Zaledwie dwa dni przed świętem bibliotekarzy i bibliotek Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu otworzyła się po długiej przerwie, by wystartować z wypożyczeniami książek oraz nową formą Tygodnia Bibliotek. W tym roku ze względu na małego wirusa, który mocno namieszał, majowe święto bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” przeniosło się do rzeczywistości wirtualnej. 
A oto, jak wybór hasła Tygodnia Bibliotek 2020 wyjaśnia jego autor:
„Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy”.
 
22 maj 2020 Czytaj więcej

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

22 maj 2020 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ

Połaniec, dnia 21.05.2020r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 maja 2020 roku
(godz.  15.30)
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad./x
 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVIII, Nr XXIX, Nr XXX.
 
4. Podjęcie uchwał:
   a/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
   b/Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,
   c/Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2035”,
   d/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
   e/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
    f/Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 151/2 o powierzchni 0,0061ha, położonej w Winnicy, gmina Połaniec.
 
5.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie za rok 2019.
 
6. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu w 2019 roku.
 
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Połaniec za 2019 rok./xx
 
8. Informacje bieżące na temat:
      a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
9. Interpelacje radnych.
 
10. Dyskusja i wolne wnioski.
 
11. Zakończenie obrad.
 
/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,
 
/xx – zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz .U. z 2020 r., poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy, w tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 27 maja 2020 roku.
 
                                                                                                            
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
28.05.2020 – godz. 1330 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
 
Sesja Rady Miejskiej oraz wspólne  posiedzenie Komisji Rady zaplanowane na dzień 28 maja 2020r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
21 maj 2020 Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE

Dodano przez Z.K

SPRAWOZDANIE

 

z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 
 
21 maj 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.