• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Historia

Najstarsze ślady osadnictwa w rejonie Połańca pochodzą ze środkowej epoki kamienia (kultura świderska, janisławska). Prawosłowiańska osada datowana na VI - VII wiek istniała w Łęgu. Zalązkiem miasta stał się gród wczesnośredniowieczny ulokowany na skarpie wiślanej zwanej Winną Górą (X-XI w.).

  • Pierwsza historyczna wzmianka o drewnianym kościele św. Katarzyny w Połańcu pochodzi z 1191 roku. To właśnie ten rok przujmuje się jako datę narodzin Połańca.
  • 18 lipca 1264 roku książę krakowski Bolesław Wstydliwy potwierdził nadanie praw miejskich , a król Kazimierz Wielki przeniósł Połaniec w obecne miejsce.
  • Na karty historii Połaniec trafił za sprawą Tadeusza Kościuszki i Insurekcji Kościuszkowskiej. 7 maja 1794 roku, Naczelnik wydał tu historyczny Uniwersał zwany Połanieckim. Był to akt prawny, który formalnie przyznał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym.
  • W okresie II WŚ, w okolicy Połańca działały liczne organizacje podziemne i oddziały partyzanckie - Stronnictwo Ludowe, Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie "Jędrusie". Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku przyniosły miastu dynamiczny rozwój urbanistyczny i przemysłowy.
  • W roku 1979 uruchomiono bowiem pierwszy blok energetyczny Elektrownii Połaniec. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zostałą rozbudowana infrastruktura komunalna i społeczna

WIĘCEJ INFORMACJI O HISTORII POŁAŃCA I POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD GMINY ZNAJDUJE SIĘ W UCHWALE NR XXXIII/210/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016 - POBIERZ TUTAJ

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.