• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
PO KL 2007 - 2013
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
Rok - 2008 r.
Kwota dofinansowania: 122 145,00
Środki własne: 14 331,00
Etap realizacji: zrealizowane.

Rok -  2009 r.
Kwota dofinansowania: 211 665,80
Środki własne:  24 832,20
Etap realizacji: zrealizowane.

Rok - 2010 r.
Kwota dofinansowania: 219 625,84
Środki własne:  25 766,16
Etap realizacji: zrealizowane.

Rok 2011 r. 
Kwota dofinansowania: 301 235,52
Środki własne: 35 340,48
Etap realizacji: zrealizowane.

Rok 2012 r.
Kwota dofinansowania: 294 559,00
Środki własne:  34 256,00
Etap realizacji: zrealizowane.

Rok 2013 r.
Na etapie wnioskowania.
 

Projekt ma na celu promocję integracji społecznej – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej w Połańcu, przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, warsztatów aktywizacji, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych

Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny

Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Kwota dofinansowania: 788 820,40
Środki własne: 139 203,60
Etap realizacji: w trakcie realizacji.

Projekt zakłada organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Przewidziane jest również powstanie Strategii Rozwoju na lata 2012 – 2020, Programu Promocji Gospodarczej, Programu Rozwoju i  Promocji Turystyki, powstanie mapy aktywności organizacji pozarządowych, powstanie nowego portalu internetowego powiązanego z BIP, wdrożenia Powszechnego Modelu Oceny CAF,  organizację dwóch konferencji, zakup materiałów promocyjnych.

Dziś nauka, jutro sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dziś nauka, jutro sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
Kwota dofinansowania: 300 928,00
Środki własne: ----

Realizacja projektu ma na celu wzrost szansy edukacyjnej z przedmiotów mat.-przyr., j. angielskiego i informatyki u uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zapewnienie każdemu uczniowi, objętemu wsparciem w ramach projektu, szansy edukacyjnej z przedmiotów mat.-przyr. zgodnej z jego kompetencjami

Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Kwota dofinansowania: 215 368,10
Środki własne: ------
Etap realizacji: w trakcie realizacji.

 

Realizacja projektu ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów przy użyciu najnowszych technologii poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zwiększenia poziomu kompetencji informatycznych, wzrostu podstawowych kompetencji naukowo – technicznych oraz umiejętności artystycznych.

Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.