• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
POIiŚ 2007 - 2013
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Dotacja: 3 450 286,26 zł
Środki własne: 4 983 989,93 zł

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną i obniżenie kosztów ogrzewania. Obniżono emisję i strumień odpadków z procesu spalania. Projekt objął 5 budynków : Centrum Kultury i Sztuki, 2 budynki Przedszkjoli, 3 segmenty Publicznego Gimnazjum oraz budynek Przychodni Zdrowia. Prace polegały na wymianie: stropodachu, instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalajci solarnej zasilającej instalację ciepłej wody, wymianie instalacji wentylacji mechanicznej.

Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.