• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
PROW 2007 - 2013
Zakup specjalistycznego pojazdu dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych

Zakup specjalistycznego pojazdu dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 200 000,00zł
Środki własne: 368 398,00 zł

Realizacja projektu pozwoliła na utryzmanie w czystości ulic, placów, parkingów, chodników, przystanków komunikacji miejskiej co poprawiło warunki życia mieszkańców z terenu gminy Połaniec. Zakup śmieciarki przyczynił się również do większej dbałości o środowisko naturalne.

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec – Budowa infrastruktury społeczno – kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, tj. Boiska,

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec – Budowa infrastruktury społeczno – kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, tj. Boiska,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 487 342,00 zł
Środki własne: 761 788,00 zł

Uatrakcyjnieno życie kulturalne mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i zmodernizowanie centralnych części miejscowości: Maśnik, Łęg i Tursko Małe.

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych  i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okrągła

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okrągła

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 240 288,00 zł
Środki własne: 247 795,03 zł

Projekt przyczynił się do uaktrakcyjnienia i rozwoju życia kulturalnego i wzmocnienia tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie i modernizację obiektów pełniących funkcję kulturalną a także propagowany był zdrowy styl życia oraz zwiększono atrakcyjność wizerunku tych miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów.

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dotacja: 232 134,04 zł
Środków własnych :  338 347,21 zł
Etap realizacji:  zrealizowane

We wszystkich miejscowościach powstały place zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne i nowa zieleń a także boiska do piłki nożnej i siatkowej, tablice do kosza z utwardzonym placem.

Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Okrągła, Zrębin, Winnica, Łęg

Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Okrągła, Zrębin, Winnica, Łęg

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 240 288,00 zł
Środki własne: 247 795,03 zł

Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia i rozwoju życia kulturalnego i wzmocnienia tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie i modernizację obiektów pełniących funkcję kulturalne, a także propagowany był zdrowy styl życia oraz zwiększono atrakcyjność wizerunku tych miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów.

Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik

Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013    
Dotacja: 131 787,00 zł
Środki własne: 179 475,07 zł
Etap realizacji: zrealizowane

Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia i rozwoju życia kulturalnego i wzmocnienia tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie i modernizację obiektów pełniących funkcję kulturalne, a także propagowany był zdrowy styl życia oraz zwiększono atrakcyjność wizerunku tych miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów.

Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec

Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dofinansowanie: 3 431,42 zł    
Środki własne: 1 908,68 zł    
Etap realizacji: zrealizowane    

W szkole w Ruszczy odbyło się szkolenie lekkoatletyczne dla uczniów, którzy mieli wziąć udział  w zawodach lekkoatletycznych.

Na dobry początek - teatr

Na dobry początek - teatr

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dotacja: 3 972,36 zł
Środki własne: 4 610,47 zł

W ramach operacji zorganizowano wyjazd do teatru. Odbył się konkurs plastyczny, na który zakupione zostały materiały, papier, kredki. Najmłodsi mogli bawić się na konkursie ekologicznym. Na jego potrzeby zakupiono stroje-kostiumy na przedstawienie, zadbano też o poczęstunek dla dzieci i zakup niezbędnych materiałów biurowych.
 

Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.