• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Dla Mieszkańców - różne

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego – konkurs dla autorów publikacji o edukacji

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) zaprasza do czwartej edycji konkursu Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To konkurs dla naukowców, dziennikarzy i praktyków na publikacje o edukacji. Jego celem jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej, specjalistycznej. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2021 r.
 
26 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Przedłużenie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności

Dodano przez: A.K. 

Informacja
 
 
 Osoby którym, upłynął termin ważności orzeczenia  o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności) mają możliwość dalszej kontynuacji pobieranych świadczeń.
 
Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:
 
  • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. –zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii –nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek –jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
 W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prawo zostanie ustalone nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2021r.
 
Osoba może dokonać wyboru i zadeklarować wolę dalszej kontynuacji pobieranych świadczeń.
 
W załączeniu druk oświadczenia –dotyczy przedłużenia świadczeń uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568).
 
Załącznik
23 kwiecień 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

 Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków HPAI – giełda ptactwa, gołębi i zwierzątek futerkowych dn.25.04.2021r. zostaje odwołana.

Za utrudnienia przepraszamy.

23 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Powiat Staszowski - gazetka edukacyjna

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STASZOWSKIEGO

23 kwiecień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

odano przez: A.K. Materiał nadesłany

Informujemy, że w dniu 8 lutego 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na internetowej platformie aplikacyjnej, udostępniła współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych (Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych z linii K01, K02, DK01, DK02). O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html
 
22 kwiecień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Informujemy, że od dnia 11 marca 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z
PROW 2014-2020.
22 kwiecień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrolach dotyczących zawartości tetrahydrokanabinolu (THC) w uprawach konopi włóknistych.
Kontrole wykazały, że w przypadku konopi odmiany Finola, uprawianych w Polsce w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość wynoszącą 0,2%.
Oznacza to, że w Polsce od roku 2021:
• Uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do
płatności obszarowych w ramach PROW.
• W zakresie przepisów nasiennych sytuacja odmiany konopi Finola nie uległa zmianie.
Obecnie nie ma podstawy do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ewentualnego zakazu
obrotu materiałem siewnym odmiany konopi Finola. Komisja Europejska nie wydała decyzji
upoważniającej Polskę do wprowadzenia takiego zakazu na podstawie dyrektywy
2002/53/WE.
22 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze do ŚRDPP

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.
 
Więcej informacji znajduje się w poniższym linku
21 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do konkursu "Równać Szanse - Małe Granty"!

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

15 kwietnia  ogłosiliśmy  konkurs „Równać Szanse - Małe Granty" -  to szansa dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
 
Wnioski  można składać do 1 czerwca br. do godziny 12.00, na projekty realizowane pomiędzy 1 września 2021 a 31 stycznia 2022 roku.
21 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Giełda ptactwa i zwierząt futerkowych

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na "Giełdę ptactwa i zwierząt futerkowych", która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2021 roku od godz. 05:00

na placu targowym w Połańcu.

21 kwiecień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.