• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Dla Mieszkańców - różne

Realizacja projektu pt. „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego"

2020-10-15 11:40

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Szanowni Państwo,
 
Mając na celu realizację projektu pt. „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego,
podkarpackiego i świętokrzyskiego.” wykonywanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z Państwa gminy
do udziału w 2-dniowych szkoleniach prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz do
skorzystania z doradztwa prawnego.
W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o możliwość współpracy w zakresie
przekazania informacji o projekcie / zaproszenia do udziału w projekcie poprzez przekazanie
wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych przedsiębiorcom / firmom
z Państwa obszaru terytorialnego. Szkolenie jak i doradztwo prawne jest kierowane do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz
świętokrzyskiego, którzy to niewątpliwie mogą potrzebować wsparcia z uwagi na panujące pandemie
COVID-19.
Udział w szkoleniach jest dofinansowany w 90% z Funduszy Unijnych. Uczestnikom zapewnione
są materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat. Głównym założeniem
projektu jest przede przygotowanie przedsiębiorstw oraz ich pracowników do nowelizacji ustawy
prawa zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Znowelizowana ustawa Pzp zakłada ponad 600 nowych artykułów, czyli jest to trzykrotnie więcej niż
dotychczasowe prawo zamówień publicznych. Wejście w życie całkowicie nowej ustawy Pzp
zrewolucjonizuje rynek zamówień publicznych w Polsce. Nowelizacja ustawy wprowadza dużo zmian i
dużo nowych możliwości dla przedsiębiorców / wykonawców. Zmniejszono między innymi ilość
dokumentów, które należy przedłożyć w trakcie procedury u Zamawiającego. Zmieniono także
podejście i sposób myślenia o Wykonawcy, nakazując Zamawiającemu obowiązek współpracy
i mediację, a nie spór sądowy w sprawie realizacji zamówienia na podstawie umowy. Będą
obowiązywać jasne i przejrzyste metody oceny ofert, gdzie cena nie jest już głównym czynnikiem.
Na takie zmiany z pewnością warto się przygotować.
Dodatkowo projekt ma na celu budowanie sieci współpracy sektora lokalnego biznesu
działającego na rynku zamówień publicznych, a także współpracy przedsiębiorstw i samorządów.
Obecnie szkolenia w ramach projektu prowadzone są w formie zdalnej (on-line) i podzielone są
na trzy moduły:
I. Szkolenie ogólne (57,13 zł netto / 16 godzin) - teoretyczne przygotowanie uczestnika do
ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Przybliżane są zagadnienia związane
z zapisami nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II. Szkolenie praktyczne (57,13 zł netto / 16 godzin) – w tej części ćwiczone jest
selekcjonowanie odpowiednich zamówień pod swoją branżę, poprawne i bezbłędne
przygotowanie i złożenie dokumentów przetargowych.
III. Warsztaty z wykorzystania platformy elektronicznej e-zamówienia (57,13 zł netto / 16
godzin) - moduł dotyczący e-zamówień to kompleksowe wdrożenie uczestnika do cyfrowego
środowiska przetargów publicznych, ukierunkowane na efektywne i płynne używanie narzędzi.
Dodatkowo w ramach projektu przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw w formie indywidualnych
porad prawnych z zakresu PZP (przy wyborze min.10 h (max 24 h) gwarantowane są 2 h
darmowych konsultacji z trenerem w celu uzgodnienia zakresu usługi doradczej) – doradztwo
obejmuje między innymi:
strona 2
a) przygotowanie do wejścia na rynek przetargów publicznych,
b) praktyczna pomoc w przygotowaniu i realizacji ofert przetargowych,
c) konsultacje dotyczące wdrożenia wewnętrznych procedur zapewniających zgodność działań
oferenta z regulacjami prawnymi,
d) weryfikacja ofert konkurencyjnych,
e) wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
f) analiza warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert,
g) reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),
h) pośredniczenie w kontakcie z zamawiającym i organami nadzorczymi,
i) przygotowanie sprawozdań.
Szczegółowe informacje o szkoleniu, formularz zgłoszeniowy, poszczególne programy szkoleń oraz
dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://szkoleniapzp.pl. W przypadku jakichkolwiek
pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail pzp@pir.edu.pl oraz pod numerami
telefonów:
• Anna Chmielarz, tel. 533 706 161 - Koordynator projektu,
• Natalia Łupińska, tel. 575 422 136 – osoba odpowiedzialna za moduł doradztwa prawnego
dla wszystkich przedsiębiorców,
• Marcin Tatko, tel. 570 999 765 – osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami
z województwa małopolskiego,
• Dawid Roch, tel. 533 701 736 - osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami
z województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.
W imieniu organizatora jak i całego Zespołu realizującego Projekt zachęcam do udziału w projekcie,
który jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.
Z poważaniem,
Aneta Płocharczyk-Rajkowska
Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym1
Prezes Zarządu Komplementariusza
UWAGA:
Aby stać się uczestnikiem szkolenia należy:
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie lub zapisać się telefonicznie pod numerem
+48 533 701 736 lub +48 570 999 765,
2. Wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i przesłać skany na adres e-mail: pzp@pir.edu.pl,
3. Wpłacić kwotę 57,13 zł netto (10% wkładu własnego) na wskazany w regulaminie projektu
numer konta bankowego.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na preferowany termin szkolenia
decyduje kolejność zgłoszeń.
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.