• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Dla Mieszkańców - różne

INFORMACJA

2020-11-19 14:33

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Rzecznik Praw Studenta przypomnina, że legitymacje z hologramem do dnia 31 marca 2020 r.
oraz do dnia 31 października 2020 r. pozostają ważne z uwagi na ograniczenie funkcjonowania
uczelni. 
Początkowo Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów przedłużono ważność legitymacji studenckich
do dnia 31 maja 2020 r.
Następnie dodano art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, zgodnie z którym: W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni,
w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje
studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności
potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność
w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ograniczono funkcjonowanie uczelni, które kolejnymi rozporządzeniami było przedłużane do dnia
30 września 2020 r.
Ponownie ograniczono funkcjonowanie uczelni wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wobec powyższego legitymacje z hologramem ważnym do dnia 31 marca 2020 r. jak i 30 września
2020 r. pozostają w chwili obecnej ważne bezterminowo (60 dni po uchyleniu wskazanego
rozporządzenia). Wskazana regulacja ma na celu ograniczenie przemieszczania się studentów
w stanie epidemii, bowiem wymóg uzyskania aktualnego hologramu oznaczałby konieczność
osobistego stawiennictwa na uczelni, w czasie gdy zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

 

 
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.