• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Dla Mieszkańców - różne

Konkurs Lider Ekonomii Społecznej - przedłużamy nabór!

2021-01-04 08:29

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Inicjatorem i organizatorem konkursu „Lider Ekonomii Społecznej" jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie już od kilku lat. Jego celem jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu, podmiotów ekonomii społecznej,  promowanie postaw prospołecznych, promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz propagowanie rozwiązań wspierających włączenie społeczne. 
 
W ramach konkursu wyróżniane i uhonorowane zostają podmioty ekonomii społecznej, samorządy i przedsiębiorstwa, które swoimi działaniami w szczególny sposób przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia a także wspierają rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie.
 
Konkurs prowadzony jest w 3 kategoriach:
 
Ø  Kategoria I - Samorząd prospołeczny
 
Ø  Kategoria II - Biznes prospołeczny
 
Ø  Kategoria III - Podmiot ekonomii społecznej.
 
Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną - dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek ROPS, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, załącznikami oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej (w załączeniu) i przesłanie skanów na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl,  oraz oryginałów aplikacji - pocztą tradycyjną (lub osobiste doręczenie) do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego AL.IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce, zamieszczając w tytule wiadomości dopisek: Konkurs – Lider Ekonomii Społecznej.
 
Więcej informacji uzyskają Państwo w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" pod numerami telefonów: 41/ 342-11-80, 41/ 342-11-40; e-mail: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl oraz na stronie projektu www.es.umws.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.
 
Termin składania aplikacji w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej" został wydłużony do 22.01.2022r.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.